Kurum Kimliğinin Oluşumunda Endüstriyel Tasarımın Rolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ayyıldız, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kurum kimliği oluşturma çabalarının tarihte bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yapılmış olan örneklerine rastlamaktayız. 90’lı yıllardan itibaren bu çalışmalar ülkemizde daha çok önem kazanmış ve şirketler kendilerini tüketiciye tanıtmak için kendi kimliklerini ortaya koyma çabasına girmişlerdir. Kurum kimliği oluşturma çalışmalarında endüstriyel tasarımın ve tasarlanan ürünlerin de kimliği yansıtmada etkili olduğu bu tezde anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmada, öncelikle kurum kimliğinin tarihçesi, yapıları ve nasıl oluşturulduğu üzerinde literatür taraması yapılmıştır. Yurtdışından Braun ve Türkiye’den Paşabahçe ve Arçelik firmaları ele alınarak, kurumsal yapıları, ürünleri ve endüstriyel tasarımlarının kurumun kimliği üzerindeki etkisi incelenmiştir. Türkiye’de kurum kimliği çalışmalarında danışmanlık yapan, Petrol Ofisi ve KVK gibi birçok firmaya bu konuda ürün tasarımları yapmış olan Nova Reklam’la da görüşülerek konunun Türkiye’deki uygulamaları incelenmiştir. Yapılan röportajlar ve edinilen bilgiler yardımıyla bu firmalar üzerinde değerlendirme yapılmış, birbirleriyle kıyaslanarak endüstriyel tasarımın kurum kimliğini nasıl etkilediği gözlemlenmiştir. Bu alan çalışmaları neticesinde Türkiye’de endüstriyel tasarımın kurum kimliği üzerindeki etkisi hakkında bir sonuca varılmıştır.
Throughout the history, we can see conscious examples of studies about corporate identity as well as unconscious ones. Since the 90s, in our country these studies become more important and the corporations began to work for introducing themselves to the consumers with their identity. It is explained in this thesis that industrial product design is also effective in reflecting the identity, in the study of formulating the corporate identity. In this study, firstly the literature researched for the history of corporate identity, structures and how it is formed. By handling, a foreign company; Braun and two companies from Turkey; Paşabahçe and Arçelik, their corporate structures, products and the effects of their industrial designs on corporate identity are examined. By interviewing with Nova Reklam (a consultant company in Turkey which also designed the products of many firms such as Petrol Ofisi and KVK) the applications of this subject in our country is examined. By the help of interviews and the knowledges we got, an evaluation is made by comparing firms with each other and observed how the industrial design effecting the corporate identity. By the result of these case studies, a result is occured about the effects of industrial design on corporate identity in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Kurum kimliği, Endüstriyel tasarım, Kurum stratejisi, Corporate identity, Industrial design, Corporate strategy
Alıntı