“sipariş İçin Mühendislik” Türü Şirketler İçin Kurumsal Kaynak Planlama Ve Proje Yönetimi Yazılımlarının Uygunluklarının Karşılaştırılması

dc.contributor.advisor Sümen, H. Halefşan tr_TR
dc.contributor.author Karabağ, Ahu tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:53Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:53Z
dc.date.issued 2009-06-25 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Günümüzde üretim süreçlerinin daha çok müşteri odaklı yapıya yönelmesiyle önemi artan sipariş odaklı üretim sistemleri arasında, tasarımdan üretime tüm beklentilere cevap vermeyi amaçlayan sistem olarak “Sipariş için Mühendislik” yapıları göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, “Sipariş için Mühendislik” türü şirketler için kurumsal kaynak planlama ve proje yönetimi yazılımlarının uygunluklarını karşılaştırmak için; öncelikle sipariş için mühendislik yapısındaki şirketlerde kullanılan yazılımlar ve Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren tersanelerin kullandıkları Üretim Planlama Sistemleri incelenmiş, bu planlama sistemleri içerisinde yer alan yönetim bileşenlerinin önem derecesini ve gerekliliğini belirlemek amacıyla tersanelerde görev alan planlama veya üretim sorumluları hedef alınarak bir anket çalışması yürütülmüş ve özellikle Kurumsal Kaynak Planlaması ve Proje Yönetimi sistemlerinin bu yönetim bileşenleri tabanında değerlendirilmesi gerçekleştirilerek hangi üretim yapısına hangi planlama sisteminin uygulanması gerekliliği ortaya konulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract All the present day, customer focused production systems have became critically important; especially engineer to order systems have started to be applied more efficiently which aims to respond to all expectations from design process to delivery. In this study, to compare the applicability of Enterprise Resource Planning and Project Management software for engineer to order companies; ERP and PM software have been researched that used at ETO companies and the planning systems have been analyzed that used at the shipyards which are located in Tuzla Shipyards Region, to degree the importance of the managing functions within the planning systems a survey application has been arranged with the planning or manufacturing responsible charged at the shipyards, and especially Enterprise Resource Planning Systems and Project Management Systems have been evaluated due to managing functions content. As result, critical factors for system selection have been determined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1931
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sipariş için Mühendislik tr_TR
dc.subject Kurumsal Kaynak Planlaması tr_TR
dc.subject Proje Yönetimi tr_TR
dc.subject Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tr_TR
dc.subject Engineer-to-order en_US
dc.subject Enterprise Resource Planning en_US
dc.subject Project Management en_US
dc.subject Analytic Hierarchy Process (AHP) en_US
dc.title “sipariş İçin Mühendislik” Türü Şirketler İçin Kurumsal Kaynak Planlama Ve Proje Yönetimi Yazılımlarının Uygunluklarının Karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Enterprise Resource Planning And Project Management Systems Software Applicability Comparison For “engineer-to-order” Companies en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9508.pdf
Boyut:
1.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama