Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin Ege denizindeki Türkiye-Yunanistan sorunlarına etkilerinin incelenmesi ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun çözüm yollarının değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Ilgın, Sezer tr_TR
dc.contributor.author Cesur, Olgun tr_TR
dc.contributor.department Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Maritime Transportation and Mangement Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-03T13:38:31Z
dc.date.available 2015-09-03T13:38:31Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu tez araştırmasıyla, Avrupa Birliği (AB)’ne giriş sürecinin Ege Denizi’ndeki Türk - Yunan sorunlarına etkilerinin neler olabileceği ve bu kapsamda Türkiye’nin milli menfaatlerine en uygun çözüm yollarının neler olabileceği konusuna cevap aranmıştır. Ege Denizi’ne ilişkin sorunlar kapsamında; karasularının genişletilmesi sorunu, kıta sahanlığının saptanması sorunu, silahsızlandırılmış statüdeki adaların silahlandırılması sorunu, hava sahası ve uçuş bildirim bölgesi (Flight Information Region-FIR) sorumluluklarına ilişkin sorunlar, egemenliği uluslar arası andlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar (EGAYDAAK) sorunu, ve denizde arama - kurtarma (SAR) sorumluluk sahası sorunları tarafların görüşlerine yer verilerek incelenmiştir. AB ile ilişkiler çerçevesindeki sorunlar kapsamında; AB çerçevesindeki sorunlar, uyuşmazlıkların AB yükümlülükleri çerçevesinde çözülmesi olasılığı, Türkiye nin AB’ne üyeliği ve karşıt Yunan politikaları, iç ve dış politika kaygılarının ilişkilere etkisi, Uluslar Arası Adalet Divanı (UAD) ve Yunanistan tarafından yürütülen Ege için çözüm arayışları incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis we tried to seek answers to the issue of what will be the effects of Turkey’s EU entry process on the Agean Sea related conflicts between Turkey and Greece and in this context what would be the best solution for Turkey’s national interests. Within the context of Egean Sea related issues; Extension of territorial waters, determination of continantal shelf, armament of islands under disarmament status, air space and FIR ( Flight Information Region) responsibilities, The islands,islets and rocks whose soverignity were not transferred under international treaties, and SAR ( Search and Rescue) at sea responsibilities, the approach of both sides are discussed. On the basis of EU relations; probability of solution of the issues and discrepancies within the framework of EU obligations, Greek policies in favour and in opposition to Turkey’s EU entrance,effects of domestic/foreign policy concerns to the relations, Efforts to seek solution in Aegean Sea by Greece and International Justice Council were studied. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9059
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Avrupa Birliği tr_TR
dc.subject Ege sorunları tr_TR
dc.subject Karasuları tr_TR
dc.subject Kıta Sahanlığı tr_TR
dc.subject Yunanistan tr_TR
dc.subject EU en_US
dc.subject Aegean Sea issues en_US
dc.subject territorial waters en_US
dc.subject continental shelf en_US
dc.subject Greece. en_US
dc.title Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin Ege denizindeki Türkiye-Yunanistan sorunlarına etkilerinin incelenmesi ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun çözüm yollarının değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Analysis Of The Effects Of Turkey’s Eu Entrance Process On The Turkey-greece Issues In Aegean Sea And Evaluation Of Solutions Suitable To Turkey’s Interests. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2917.pdf
Boyut:
1.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama