Kıyı Alanlarında Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Ve İstanbul Örneği

dc.contributor.advisor Çıracı, Hale tr_TR
dc.contributor.author Doğan, E. Dilşat tr_TR
dc.contributor.department Kentsel Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Urban Design en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-20T14:11:03Z
dc.date.available 2015-11-20T14:11:03Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kıyı alanlarının kentlerin gelişimi açısından önemi vurgulanarak, tarihsel süreçte kıyı alanı kullanımları, kentsel dönüşümün ortaya çıkışı ve nedenleri, bununla beraber kıyıların yeniden yeni kullanımlara açılmaları açıklanmıştır. Kıyı alanlarında yaşanan değişim sürecinin gerektirdiği kentsel yenileme olgusunun açıklanmasıyla beraber dünyanın birçok kentinde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan kıyı alanı yeniden geliştirme projelerinin konumu ve önemleri, proje alanı ve kapsamları, yenileme nedenleri, organizasyon modelleri ve sonuçları araştırılmış ve bu çalışmaların proje büyüklüğü, işlevsellik ve organizasyon modelleri bakımından benzer ve farklı yönleri ortaya konmuştur. Sonrasında su öğesinin İstanbul için önemi ve kıyı alanı kullanımlarının değişim süreci araştırılarak ülkemizde de yavaş yavaş beliren dönüşüm olgusunun beraberinde getirdiği İstanbul için kıyı alanı öneri dönüşüm projeleri incelenmiştir. Bu öneri projeleri dünyanın birçok büyük kentinde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan kıyı alanı yenileme projeleriyle karşılaştırılarak benzer ve farklı yönleri ortaya konmuştur. İstanbul kıyı alanlarının halkın kullanımına daha fazla açılarak, halkın kıyı alanlarından maksimum derecede faydalanabilmesi adına önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the importance of waterfronts is emphasized for the development of cities. Waterfront uses in the historical process, emergence of urban regeneration and its reasons and opening waterfronts to reuse are explained. With the explanation of urban regeneration that the result of changing prrocess on waterfonts, the waterfront regeneration projects in many cities in the world were investigated according to their position and importance, project area and content, regeneration reasons, organization models and their results. Similarities and differences were put forward according to projects’ project size, latter functions and organization models. Then, the importance of water for İstanbul and the changing process of waterfront uses were researched and waterfront regeneration proposals that appeares gradually in our country with urban regeneration fact were investigated. These projects that are proposals yet for İstanbul waterfronts were compared with the waterfront regeneration projects in many cities in the world and the idea of opening waterfronts for more public use was proposed for İstanbul waterfronts. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10637
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject kıyı alanları tr_TR
dc.subject kentsel dönüşüm tr_TR
dc.subject waterfronts en_US
dc.subject urban regeneration en_US
dc.title Kıyı Alanlarında Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Ve İstanbul Örneği tr_TR
dc.title.alternative Urban Regeneration Studies On Waterfronts And Istanbul Case Study en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3774.pdf
Boyut:
40.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama