Kıyı Alanlarında Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Ve İstanbul Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Doğan, E. Dilşat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kıyı alanlarının kentlerin gelişimi açısından önemi vurgulanarak, tarihsel süreçte kıyı alanı kullanımları, kentsel dönüşümün ortaya çıkışı ve nedenleri, bununla beraber kıyıların yeniden yeni kullanımlara açılmaları açıklanmıştır. Kıyı alanlarında yaşanan değişim sürecinin gerektirdiği kentsel yenileme olgusunun açıklanmasıyla beraber dünyanın birçok kentinde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan kıyı alanı yeniden geliştirme projelerinin konumu ve önemleri, proje alanı ve kapsamları, yenileme nedenleri, organizasyon modelleri ve sonuçları araştırılmış ve bu çalışmaların proje büyüklüğü, işlevsellik ve organizasyon modelleri bakımından benzer ve farklı yönleri ortaya konmuştur. Sonrasında su öğesinin İstanbul için önemi ve kıyı alanı kullanımlarının değişim süreci araştırılarak ülkemizde de yavaş yavaş beliren dönüşüm olgusunun beraberinde getirdiği İstanbul için kıyı alanı öneri dönüşüm projeleri incelenmiştir. Bu öneri projeleri dünyanın birçok büyük kentinde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan kıyı alanı yenileme projeleriyle karşılaştırılarak benzer ve farklı yönleri ortaya konmuştur. İstanbul kıyı alanlarının halkın kullanımına daha fazla açılarak, halkın kıyı alanlarından maksimum derecede faydalanabilmesi adına önerilerde bulunulmuştur.
In this study, the importance of waterfronts is emphasized for the development of cities. Waterfront uses in the historical process, emergence of urban regeneration and its reasons and opening waterfronts to reuse are explained. With the explanation of urban regeneration that the result of changing prrocess on waterfonts, the waterfront regeneration projects in many cities in the world were investigated according to their position and importance, project area and content, regeneration reasons, organization models and their results. Similarities and differences were put forward according to projects’ project size, latter functions and organization models. Then, the importance of water for İstanbul and the changing process of waterfront uses were researched and waterfront regeneration proposals that appeares gradually in our country with urban regeneration fact were investigated. These projects that are proposals yet for İstanbul waterfronts were compared with the waterfront regeneration projects in many cities in the world and the idea of opening waterfronts for more public use was proposed for İstanbul waterfronts.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
kıyı alanları, kentsel dönüşüm, waterfronts, urban regeneration
Alıntı