İnsan Kaynakları Yönetimi Ve İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Eren, Hülya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnsan kaynaklan yönetimi giderek önem kazanan ve şirketlerde geliştirilmeye çalışılan stratejik bir yönetim sistemi durumuna gelmiştir. Tez çalışmasında, İnsan kaynaklan yönetiminde bütünleşik bir yaklaşımın oluşturulması için kurulması gereken sistemlerle, bu sistemlerin ve İnsan kaynaklan stratejilerinin şirket stratejileri ile uyumu incelenmiştir. İnsan kaynaklan yönetiminde oldukça önemli rol oynayan insan kaynaklan bilgi bankasına da değinilmiş, insan kaynaklan yönetiminin en önemli üç alt sisteminin (performans değerlendirme, kariyer planlama ve eğitim planlama) bilgisayar desteği ile nasıl yürütüleceğine dair bir uygulama örneği verilmiştir. Uygulama Access ilişkisel veritabanı yönetim sistemi ile geliştirilmiştir. Tez içerisinde Access ilişkisel veritabanı yönetim sistemi de açıklanmıştır. Tez çalışmasında insan kaynaklan yönetiminin toplam kalite yönetimi ile olan ilişkisi irdelenerek, kalite ödülleri kazanan firmaların insan kaynaklan yönetim sistemlerine değinilmiştir. Kalite ödüllerinin değerlendirme metotlarından ikisi EFQM ve Malcolm Baldridge metottandır. Toplam kalite çalışmaları yapan şirketlerin bir kısmının stratejik önceliklerini belirlemek için kullandıkları bu metotlar tezde açıklanmıştır. Metotların özellikle insan kaynaklan yönetimine ilişkin kriterleri detaylandırılmış ve alt kriterleri belirtilmiştir. EFQM, Kalder tarafından da ödül değerlendirmelerinde baz alınmaktadır. Çalışma daha çok metotları, sistemlerin çalıştırılmasında önemli olan noktalan ve insan kaynaklan yönetiminde izlenmesi gereken yaklaşımı açıklamaktır. Her firmanın insan kaynaklan yönetim sistemleri kendi misyon, hedef ve stratejilerine bağlı olarak geliştirilmesi gerektiğinden, insan kaynaklan yönetim sistemleri için tek bir çözüm verilmemektedir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
Anahtar kelimeler
Bilgi sistemleri; İnsan kaynakları yönetimi, Information systems ;Human resources management
Alıntı