Kimya Sektöründe Uluslararsı Pazarlama Faaliyetleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayhan, Semra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu tezde,hem kimya sektörü, hem de boya sektörü incelenmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde, uluslar arası pazarlamanın tanımı yapılmış ve literatür çalışmasına yer verilmiştir. İkinci bölümde kimya sektörü ele alınmış, üretim, kapasite kullanım, istihdam, ithalat ve ihracat değerlerine yer verilmiş ve sektörde yer alan başlıca firmalar belirtilmiştir. Üçüncü bölümde ise boya sektörü ile ilgili üretim, istihdam, ithalat ve ihracat değerleri detaylı olarak belirtilmiştir. Sektörde yer alan firmalar detaylı olarak araştırılmıştır. Dördüncü bölümde ise Marshall, Meges, Betek ve ÇBS gibi boya sektörünün önemli firmalarıyla görüşülmüş ve firmaları üretimleri, istihdamları, ihracat ve ithalatlarıyla ilgili olarak hazırlanmış olan yaklaşık 48 soru firma yetkilerine sorulmuştur ve firmalar analiz edilmeye çalışılmıştır. Son bölümde ise hem boya, hem de kimya sektörünün sorunları ele alınmış ve ihracatın artırılması için öneriler sunulmuştur.
In this thesis, both chemical and paint industires has been resarched deeply. In the first chapter, production quantity, production capasity, import and export value and other information has been given .In the second chapter, most important statical datas has been used concerning about chemical industry. In the third chapter, paints indusrty is take in to account and tried to be given its developments in Turkey. Production quantity, export and import value has been given by finding a lot of data. In the fourth chapter, results of the meeting which made by Marshall, Meges, Betek and ÇBS. About 48 questions has been asked to the persons worked in those companies. These questions related with paint industry in Turkey, activity of the companies and their export activities. Question asked to the persons has been given to Appendix A. In the last chapter, problems of the chemical and paint indusrty has been indicated and some proposal has been given to improve export and production.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Kimya, Boya, İthalat, İhracat, Chemical, Paint, Import, Export
Alıntı