Dizel Motorlarında Yanma Ve Kirletici Emisyonların Çok Boyutlu Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İmren, Abdurrahman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Diesel motorlarında karışım oluşumu ve yanmanın modellendiği çok boyutlu bir model kullanılmıştır. Ford-Otosan Ecotorq 7.3 litre NHDD motoru söz konusu model yardımı ile modifiye edilmiş KIVA kodu kullanılarak motor performansı ve egzoz gazları emisyonu bakımından incelenmiştir. Oluşturulan model motorun mevcut deney sonuçları ile doğrulandıktan sonra, performansı iyileştirici ve kirletici emisyonları azaltıcı etkilerin belirlenmesi amacıyla püskürtme zamanlaması üzerine parametrik inceleme yapılmıştır. Sayısal model ile püskürtme zamanının geciktirilmesinin ve ayrık zamanlı püskürtmenin yakıt tüketimine ve NOx ve is emisyonlarına olan etkisi araştırıldı.
In this study, multidimensional modeling approach has been utilized as a predictive tool to investigate mixture formation and combustion process in Diesel engines. This approach has been carried out by using modified KIVA-3V code in order to understand the effects of certain parameters on NOx and soot emissions of a new heavy duty engine of Ford, so called Ecotorq NHDD. Having compared the computed results with the experimentally obtained data from Ford Otosan, several parametric analyses on different injection schemes, such as influence of retarded injection and split injection strategies, have been investigated to obtain better engine performance and to reduce both NOx and soot emissions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Çok boyutlu motor modelleme, KIVA, Diesel motorları, SAD, Diesel Yanması, NOx, is, egzoz emisyonları., Multidimensional engine modeling, KIVA, Diesel engines, CFD, Diesel combustion, NOx, soot, exhaust emissions
Alıntı