Hacimli Gruplar İçeren Tetrapiroller

dc.contributor.advisor Gül, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Sesalan, Behice Şebnem tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:25:12Z
dc.date.available 2015-07-13T10:25:12Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, beş farklı dinitril türevi elde edilmiş, bazılarından porfirazinler sentezlenmiştir. Bis(p-nitrobenziltiyo)maleonitril, 6-okso-6,7-dihidro-5H-[1,4]ditiepin-2,3-dikarbonitril ve Bis(2-siyano-etiltiyo)maleonitril optimum şartlarda dahi porfirazin vermemişlerdir. Ancak 6,7,8,8a-tetrahidro-4aH-[1,4]ditiino-[2,3-b] piran-2,3-dikarbonitril (L1) ve 5-Etoksi-5,6-dihidro-[1,4]ditiino-2,3-dikarbonitril (L2) ligandlarının magnezyum butonolat içerisinde katalitik miktardaki iyot kristali varlığında siklotetramerize olmasıyla hedeflenen magnezyum porfirazinler elde edilmiştir. Sentezlenen bu porfirazinler trifloroasetik asit ile reaksiyona sokularak metalsiz hale getirilmişlerdir. Metalsiz porfirazinlerin metalize edilmesi suretiyle çinko ve bakır türevleri sentezlenmiştir. Önce çinko ve bakır asetonatlar kullanılmıştır. Fakat elde edilen porfirazinlerin düşük çözünürlüklerinden dolayı metallendirilememişlerdir. Daha sonra çinko ve bakırın asetilasetonat kompleksleri hazırlanmıştır. Bu kompleksler organik çözücülerde çözündüklerinden THF içerisinde metalsiz porfirazinler ile reaksiyona girerek istenen bakır ve çinko türevlerini vermişlerdir. Tüm yeni bileşikler 1H NMR, Kütle, IR ve UV-Görünür Bölge spektroskopik yöntemleriyle ve elementel analiz sonuçlarıyla karakterize edilirken, porfirazinlerin elektrokimyasal davranışları CV kullanılarak incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study five dinitrile derivatives were synthesized some of which yielded porphyrazines. Bis(p-nitrobenzylthio) maleonitrile, 6-oxo-6,7-dihydro-5H-[1,4]dithiepine -2,3-dicarbonitrile and bis (2-cyano-ethylthio)maleonitrile did not yield porphyrazines due to some reasons even though in optimum conditions. However, magnesium porphyrazines were obtained by the cyclotetramerization of 6,7,8,8a-tetrahydro-4aH-[1,4]dithiino-[2,3-b]pyran-2,3-dicarbonitrile (L1) and 5-ethoxy-5,6-dihydro-[1,4]dithiino-2,3-dicarbonitrile (L2) ligands in magnesium butanolate in the presence of catalytic amount of iodide crystalls. These porphyrazines were reacted with trifluoroacetic acid and demetallized. Copper and zinc porphyrazines were synthesized by metallation of demetallized ones. First copper and zinc acetates were used. However, due to the porphyrazines’ low solubility, metallization process was unsuccessful. Then copper and zinc acetylacetonates were prepared. Since these complexes were dissolved in organic solvents, they were reacted with free porphyrazines in THF and yielded zinc and copper derivatives. All novel compounds were characterized by using 1H NMR, Mass, IR and UV-VIS spectrophotometric methods as well as elementel analysis results. The electrochemical behaviours of all porphyrazines’ were investigated by CV. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7600
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Makrohalka tr_TR
dc.subject porfirazin tr_TR
dc.subject dönüşümlü voltmetre tr_TR
dc.subject elektrokimya tr_TR
dc.subject Macrocycle en_US
dc.subject porphyrazine en_US
dc.subject cyclic voltametry en_US
dc.subject electrochemistry en_US
dc.title Hacimli Gruplar İçeren Tetrapiroller tr_TR
dc.title.alternative Porphyrazines With Bulky Substituents en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1250.pdf
Boyut:
3.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama