Shell Ve Aashto 93 Yöntemlerindeki Parametrelerin Değişiminin Sonuca Etkisi

dc.contributor.advisor Ağar, Emine tr_TR
dc.contributor.author Berberoğlu, Mustafa tr_TR
dc.contributor.department Ulaştırma Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Transportation Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-12T10:16:36Z
dc.date.available 2015-11-12T10:16:36Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada esnek yol üstyapısının tasarımı yapılırken dikkate alınan parametrelerin değişimi incelenmiş ve etkileri araştırılmıştır. Shell Üstyapı Tasarım Yönteminin nasıl ortaya çıktığı hangi tasarım verilerinin dikkate alındığı ve yöntemi hangi bilgisayar programlarının desteklediği konu edilmiş. sonunda tasarım değişkenlerinin asfalt kaplama tabakası kalınlığını nasıl etkilediği incelenmiştir. AASHTO 93 yönteminde hata payını azaltmak için güvenilirlik ve standart sapmanın bir fonksiyonu olan Güvenilirlik Faktöründen, drenaj özelliklerini hesaba katmak için Drenaj Faktörü’nden, performansı etkileyen taban zemini şişmesi ve don kabarmasının oluşturduğu kayıplardan ve taban zemini Resilient (esneklik) modülden söz edilmiştir. Üçüncü bölümün sonunda tasarımda kullanılan parametrelerin üstyapı sayısına etkisi ortaya konmuştur. Asfalt kaplama tabakasının kalınlığını etkileyen parametreler birbirleriyle karşılaştırılmış ve hangi tasarım parametresinin daha etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study variation of parameters which are calculated to design flexible pavement and to discuss its effects. Shell Pavement Design Method and how this method has been aroused, according to considered design data and its supported software are mentioned. At the end of this section, how design variables effect on thickness of asphalt layer is investigated. Then at AASHTO 93 (American Association of State Highway and Transportation Officials) o reduce error portion, reliability factor which is a function of reliability and standard deviation, drainage factor to consider drainage specifications, Roadbed Swelling and Frost Heave which influence performance and Roadbed Soil Resilient Modulus are mentioned in this chapter. At the end of the section, effects to pavement number of parameters which are used to dimension are revealed. The parameters which are effective on thickness of asphalt layer are compared and parameter which is the most effective is revealed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10285
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Shell Yöntemi tr_TR
dc.subject AASHTO 93 Yöntemi tr_TR
dc.subject Parametre Değişimi tr_TR
dc.subject Shell Method en_US
dc.subject AASHTO 93 Method en_US
dc.subject Parameter-s Changing en_US
dc.title Shell Ve Aashto 93 Yöntemlerindeki Parametrelerin Değişiminin Sonuca Etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect Of Parameter S Variation On Shell And Aashto 93 Design Methods en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
2363.pdf
Boyut:
2.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama