Türk Sanayisinde Erp Tatminini Etkileyen Faktörlerin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-30
Yazarlar
Kılıç, Mesut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan bu çalışmada, Türkiye’deki işletmelerin ERP sistemi kullanımından duydukları memnuniyet seviyesine etki eden faktörleri tespit etmek amaçlanmıştır. Bu çerçevede, 7 ana başlıkta 92 soru olarak tasarlanan anket çalışması farklı sektörlerden 75 adet işletmeye uygulanmıştır. Yapılan araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde, Türk sanayisinde bir işletmenin ERP sistemi kullanımından yüksek derecede tatmin olabilmesi için ERP paketi seçiminde yazılımın, firma iş süreçlerini destekler nitelikte ve kullanışlı olmasına dikkat etmesi gerektiği sonucu çıkarılmıştır. Bununla birlikte, tedarikçinin teknik yetkinlik ve güvenilirliğinin yüksek olması ve finansal durumunun da güçlü olması kriterleri de göz ardı edilmemesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, işletmenin ERP sistemi kullanımına geçmedeki amaçlarının arasında genel anlamda standardizasyon, bilgi akışında iyileşme ve rekabet faktörleri yer alması durumunda, ERP kullanımından duyulan memnuniyet seviyesinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study is to determine the factors, which affect the satisfaction level of companies in Turkish industry from using ERP systems. In this context a survey of 7 main title and 92 question is applied for 75 companies from distinct sectors. The evaluation of the results of research revealed that a company from Turkish industry should be careful in selecting the software to support company’s business processes and to be useful for a high level of satisfaction. In addition, factors as well as technical competence, reliability and financial status of the supplier should not be ignored. Besides, the business objectives for using ERP systems should include overall standardization and improvement in information flow and competition.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kurumsal kaynak planlaması, faktör analizi, regresyon, Enterprise resource planning, factor analysis, regression
Alıntı