Zemin Çivisi İle Şev Stabilitesi Ve Derin Kazıların Desteklenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Üstündağ, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, derin kazıları desteklemek ve şevlerin stabilizasyonunu sağlamak amacıyla tüm dünyada kullanımı yaygınlaşmış zemin çivili duvarlar hakkında detaylı bir literatür araştırması yapılmış ve tasarımında göz önüne alınacak unsurlara yer verilmiştir. Zemin çivisi tekniği ile zemine sık aralıklarla pasif takviyeler yerleştirerek mevcut zemin yerinde güçlendirilmekte ve etkili bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Zemin çivili duvarlar diğer klasik sistemlerden daha hızlı uygulanabilmesi ve ekonomik olması sebebiyle sıkça tercih edilen ve uygulanan bir yöntem olmuştur. Bu tez çalışması kapsamında, Kaliforniya Ulaştırma Şubesi (CALTRANS) tarafından geliştirilen Snailz bilgisayar programı ile Anadolu Otoyolu kapsamında inşa edilecek üç zemin çivili duvar tasarımına yer verilmiştir.
In this study, detailed literature research about soil nailing technique, which is used for deep excavation support and slope stabilization is conducted and facts considered in the design of this technique are included. Soil nailed walls have found broad application range all over the world and also in our country in the recent years . With soil nailed walls, existing ground is being reinforced and used effectively by installing passive bars with close spacing. Soil nailing walls have often become a preferred method since it is economical and can be applied faster than other classical systems. In this thesis study, Snailz software application program developed by California Department of Transportation (CALTRANS) as well as the design of three soil nailing walls to be constructed in the scope of Anatolian Motorway were presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Zemin çivisi, Pasif iksa sistemi, Şev stabilitesi, Soil nails, Passive retaining system, Slope stabilization
Alıntı