Türkiye’nin Enerji Yatırımlarının Planlanması Sürecinin Bulanık Ahp Yöntemi İle Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Bayraktar, Demet tr_TR
dc.contributor.author Atçı, Muhittin Emir tr_TR
dc.contributor.authorID 438282 tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-07-23 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:01Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:01Z
dc.date.issued 2012-07-24 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Yenilenebilir enerji alanında son dönemlerde yapılan çalışmaların da iş ve politik alandaki karar vericilerin kullanabileceği şekilde yapılması dikkat çekicidir. Karar vermenin karışık olduğu durumlarda sistemin tasarlanması ve karar sürecine bu etkinin en az şekilde etki etmesini sağlamak için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan Bulanık AHP yöntemi son zamanlarda enerji alanında farklı alternatiflerin ulusal düzeyde değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Analiz tarafında her bir detayın sistem içindeki önemi büyüktür ve birçok karar vericinin sürece alınması ve kararların birleştirilmesi tarafında önemli artıları bulunan bu yöntemin kullanılması da buna dayanmaktadır. Tez kapsamında son yıllarda önemli gelişmelere tanıklık eden enerji kaynakları ele alınmıştır. Küresel eğilimin nereye gittiği ülkemizdeki durum analizlerinin yapılması ile sentezlenerek ulusal düzeyde nasıl bir yol haritası çizilmesi gerektiğine yönelik değişik seçimlere ulaşmamızda yardımcı olabilmesi amaçlanarak detaylandırılmıştır. Karar vericilerin mühendislerden oluştuğu göz önünde bulundurularak, iş dünyasının görüşleri de önemli ölçütte verilerek kararın daha efektif olması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu tezde yapılan çalışmanın enerji alanında ileriye dönük çalışmalara yardımcı olacağı ve bu tarz katma değeri büyük ölçekteki çalışmalara teşvik eden bir kaynak olacağı düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In recent years, studies in the field of renewable energy are remarkable which made available to decision makers to use them in political and business areas. There are lots of methods which provide to design the systems where decision making is complex and to minimize the effect of this. The fuzzy AHP method in the energy field has recently been used to evaluate different energy alternatives at the national level. In the analysis side, every detail has an important part in the system and the system is based on evaluation of lots of decision makers and combining the decisions which are the most important benefits of the method. In the scope of the thesis, energy sources that witnessed important developments in recent years are discussed. Global trend is detailed by synthesizing with case analysis of our country and drawing a road map that can help us to achieve different choices at the national level. It is tried to obtain more optimal decision by giving business world views, considering that the decision makers are formed with engineers. It is thought that the study in this thesis will help to other studies in the field of energy and be a resource that can add value and encourage large-scale studies. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1983
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject yenilenebilir enerji tr_TR
dc.subject karar verici tr_TR
dc.subject bulanık AHP tr_TR
dc.subject renewable energy en_US
dc.subject decision maker en_US
dc.subject fuzzy AHP en_US
dc.title Türkiye’nin Enerji Yatırımlarının Planlanması Sürecinin Bulanık Ahp Yöntemi İle Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Turkey’s Energy Investment Planning Process Evaluation By Using Fuzzy Ahp Method en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12899.pdf
Boyut:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama