İstanbul’da Yeni Mekansal Oluşumlar: Beşiktaş-maslak Ekseni

dc.contributor.advisor Dener, Aytanga tr_TR
dc.contributor.author Torcu, Korhan tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:08:00Z
dc.date.available 2015-09-30T14:08:00Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Mekansal sınırların ortadan kalkması ile birlikte küresel sermaye yerel oluşumlarla ilişki içine girmekte ve yerel birimleri mekansal yapılarında düzenlemeler yapmaya yöneltmektedir. Sermayeyi üzerlerine çekmek isteyen kentler yeni merkezler yaratma yolunda yarış içine girmekte ve yeni mekansal oluşumlara sahne olmaktadırlar. Bu bağlamda Türkiye, ekonomide uygulanan politikalar açısından 1980 sonrasında, serbest piyasa koşullarının işlerlik kazandırılmasına yönelik politika sonucu yabancı şirketler Türkiye’de özellikle İstanbul’da yatırım yapmaya başlamışlardır. Bu bakımdan İstanbul’da 1980 sonrası değişim Küreselleşme kavramıyla ilişkilendirilebilir. Sermayeye yönelik çekici mekanlar yaratma arzusu, yeni mekansal oluşumlara cevap veremeyen. Eski Merkezi İş Alanları’na olan ilginin azalmasına neden olmuş, yeni merkezi iş alanları ortaya çıkmıştır. Yeni MİA’ları, eski merkezlerden ayıran özellik, küreselleşmeyle etkileşim mekanları göstermeleri ve yeni mekansal oluşumlarla biçimlenmeleridir. Beşiktaş Maslak Ekseni Türkiye’nin ekonomik hayatına yön veren şirket ve holdinglerin genel merkezlerini barındıran MİA olmuştur. Eksende çok katlı iş merkezlerinin varlığı Beşiktaş-Maslak Eksen’inde mekansal değişimi daha belirgin hale getirmektedir. Bu bağlamda tarihsel süreklilik içinde sosyal ve mekansal değişme etkileşimi ile yeni oluşan merkezler arasında farklı bir niteliğe sahiptir. Sermaye yapısındaki değişimin kent ölçeğinde mekansal göstergesi olarak tarif edilebilecek bu eksenin kentin yeni merkezi iş alanı olarak işlerlik kazanmasına ilişkin süreçler irdelenerek, 1980 sonrası İstanbul Beşiktaş-Maslak Eksen’inde sayıları giderek artan ve eksene şekil veren çalışma, eğlence, alışveriş amacıyla tasarlanmış mekanların şehir içinde mimari özellikleri, konumları, bu tür mekansallaşmaların hangi dinamikler etkisiyle ortaya çıktığı tartışılacaktır. tr_TR
dc.description.abstract With the wear off physical boundaries; global capital is more related with local formations and makes local to have new arrangements in its physical structures. The cities, trying to attract capital, are in kind of a competition to create new centers and evaluating their physical environment. In this context; Turkey, by the applied politics after 1980 had essential changes. By the economical politics to activate free market conditions; foreign companies are making investments and having brunch offices in Turkey, especially in Istanbul. From this point of view the evolution in Istanbul after 80’s is related to the concept of globalization. The wish to create attractive spaces for capital has reduced the interest to the old business centers which can not carry this demand of new physical formations, so new business centers appeared. The difference between new MIA’s and old centers are their interaction with globalization and to be formed by new physical attitudes. The axis of Beşiktaş-Maslak is the MIA where the central offices of companies and the holdings that direct the economical life of Turkey are settled. The multi floored business center buildings emphasize this physical changes. In this context; this axis has a different characteristic than the other new centers which are formed in historical continuity and by the effects of social and physical changes. The development process of the axis, which can be defined as a physical indicator of the changes in structure of capital, to be the new central business area of the city will be examined .The designed working, entertainment, shopping spaces which are increasing rapidly and forming later 1980 Beşiktaş-Maslak axis, their locations and architectural characteristics in the city and the dynamics that form these spaces will be discussed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9523
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Değişim tr_TR
dc.subject Kent tr_TR
dc.subject Küreselleşme tr_TR
dc.subject MİA tr_TR
dc.subject Beşiktaş-Maslak Ekseni tr_TR
dc.subject Evolution en_US
dc.subject City en_US
dc.subject Globalization en_US
dc.subject MIA en_US
dc.subject The axis of Beşiktaş-Maslak en_US
dc.title İstanbul’da Yeni Mekansal Oluşumlar: Beşiktaş-maslak Ekseni tr_TR
dc.title.alternative New Physical Formations In Istanbul The Axis Of Besiktas-maslak en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2279.pdf
Boyut:
8.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama