Amonyum Halojenler, Amonyak, Buz Ve Sodyum Nitrit’te Faz Geçişlerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Yurtseven, Hamit tr_TR
dc.contributor.author Tarı, Özlem tr_TR
dc.contributor.department Fizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Physics Engineering en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T07:33:51Z
dc.date.available 2015-12-08T07:33:51Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, amonyum halojenler, amonyak, buz sistemleri için faz eğrisi denklemleri hesaplanmış, basıncın sıcaklık ile değişimi incelenmiştir. Ayrıca, amonyum halojenlerin faz geçişleri için, Brom konsantrasyonunun sıcaklık ile değişimi incelenmiştir. Bu hesaplama yapılırken ortalama alan teorisi kullanılmıştır. Hesaplanan faz eğrisi denklemleri deneysel verilere fit edilmiştir. Kaynaklarda verilen ve deneysel olarak elde edilmiş faz diyagramları ile elde edilen faz diyagramları arasında iyi uyum gözlenmiştir. Bu da, bu yöntemin faz eğrisi denklemlerini elde etmek için kullanılabileceğini göstermektedir. Sodyum nitrit sistemi için ise, Dvorak modelini kullanarak paraelektrik–ferroelektrik faz geçişini ikinci derece faz geçişi alarak düzen parametresi , sıcaklığın fonksiyonu olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan düzen parametresi, kaynaklardan alınan deneysel düzen parametresi verisine fit edilerek, sodyum nitritte faz geçişi yakınlarında kendiliğinden polarizasyon, sıcaklığın fonksiyonu olarak hesaplanmıştır. Hesapladığımız kendiliğinden polarizasyon deneysel olarak ölçülen değerlerle karşılaştırılmış ve sonuçta iyi bir uyum içinde oldukları görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, phase line equations of ammonium halides, ammonia and ice have been calculated and the temperature dependence of pressure have been studied. Temperature dependence of Brom concentration have also been studied by means of mean field theory for phase line equations of ammonium halides. A good agreement between calculated and experimentally obtained phase line equations have been obtained by fitting calculated and experimentally observed values. This shows that this method can be used for calculating phase line equations. For sodium nitrite system, the order parameter as a function of temperature have ben calculated in sodium nitrite using the Dvorak model by taking the paraelectric–ferroelectric phase transition as a second order. By fitting calculated order parameter to the experimental data from the literature spontaneous polarization was calculated as a function of temperature close to the phase transition considered in sodium nitrite. Our calculated values for the spontaneous polarization of sodium nitrite are compared with the experimentally measured values. Our calculated values agree very well with the experimental data. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11123
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Faz diyagramı tr_TR
dc.subject ortalama alan teorisi tr_TR
dc.subject amonyak tr_TR
dc.subject amonyum halojenler tr_TR
dc.subject buz tr_TR
dc.subject sodyum nitrit. tr_TR
dc.subject Phase transition, mean field theory, ammonia, ammonium halides, ice, sodium nitrite. en_US
dc.title Amonyum Halojenler, Amonyak, Buz Ve Sodyum Nitrit’te Faz Geçişlerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Phase Transıtıons In Ammonıum Halıdes, Ammonıa, Ice And Sodıum Nıtrıte en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1006.pdf
Boyut:
1.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama