Tasarım Ve Sinema: Yapım Tasarımında Karakter Oluşturma Sürecinde Nesnelerin Rolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akyapı, Ödül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın ortaya koyulma amacı genel bağlamda sinema alanını özel bağlamda ise Hollywood sinemasında gelişmiş bir organizasyon olarak yer bulan yapım tasarımı departmanını ürün tasarımı perspektifi ile incelemektir. Ürün tasarımı disiplini içinde bulunan kimlik, tüketici, ürün- kimlik ilişkisi gibi kavramların kurgusal bir metni görselleştirmede oynadığı rol ortaya koymak birincil hedeftir. Bu bağlamda film imgesinin yaratım sürecinde ürün tasarımı ve nesnelerin bu imge bütünde kapsadığı yer araştırılacaktır. Çalışma, genel hatlarıyla Film yapımının ilk aşamasında yer alan Yapım Tasarımı bölümünün görevlerini çalışma prensipleri ve yapısını ortaya koyduktan sonra bu çerçevede ürünün konumlandığı noktayı ortaya çıkararak sinema anlatısında oluşturulan anlam bütününde aldığı rolü Hollywood Sineması dâhilinde araştırmayı hedeflemektedir. Film Çalışmaları alanında sahne tasarımı ve görüntü yönetimi alanının, tasarım çalışmaları alanında ise mimari bağlamın ağırlıkla çalışılması, ürün tasarımının sinemasal anlatımdaki yerinin araştırılması gereğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma salt ürün tasarımı üzerine odaklanmakta, genel çerçeveyi ortaya çıkarma ertesinde ürün tasarımı ve nesnenin karakter, çevre ve kültürel kurguyu görselleştirmede anlatı ve izleyici ile kurduğu etkileşimi sorgulamaktadır. Karakter ve çevre kavramlarının ürün tasarımı ile olan direk ilişkisinin, ürün ve nesnlerde varolan kodlar sayesinde izleyiciye aktarılmasında ana öğe olarak göze çarpan sinemasal karakter ve sinemasal çevre kavramlarıyla arasındaki bağ sorgulanarak, 1999 yapımı Fight Club isimli sinema filminin tasarım öğeleri analiz edilmiştir.
The aim of this study is to outline the role, responsibilities and the process of design discipline in the realm cinema in general and to analyze the role of product design at the process of production design in particular. The thesis frames the account of production design process at the production stage with an overall structure; followed by an investigation of product’s position within this framework in order to discover the contribution of product within the overall film meaning. Few researches restricted to set design and direction of photography, produces the need to investigate product design’s role in the visual narrative of film production. Therefore, this study will observe product design’s role in film production with a focus on the visual establishment of character, setting and cultural background. An investigation of the direct interaction of product design and social individual as well as the setting as a descriptive agent in communicating the film narrative with the audience is made, followed by the production design analysis in the feature film Fight Club ( Fincher, 1999)
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Ürün tasarımı, Sinema, Yapım Tasarımı, Karakter, Görselleştirme, Göstergebilim, Product Design, Cinema, Production Design, Personality, Visualization, Semiotics
Alıntı