Morina Karaciğer Yağından Enzimatik Hidroliz İle Dha’nın Zenginleştirilmesi Üzerinde Ph Ve Sıcaklığın Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şirin, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dokosahekzaenoik Asit (DHA) uzun zincirli omega-3 çokludoymamış yağ asitlerinden biri olup gıda ve farmasötik alanda kullanımı açısından önemi günden güne artmaktadır. Omega-3 yağ asitlerinin en iyi kaynakları balık çeşitleri ve deniz ürünleridir. Bu yağ asidi tıpta özellikle kalp hastalıkları, damar sertliği, iltihaplanma, ağrılı romatizmal hastalıkların tedavisinde, bazı böbrek hastalıklarında ve kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca bebeklerin (zihinsel ve görsel) gelişiminde önemli rol oynar. Bu gibi yararlarından dolayı omega-3 çokludoymamış yağ asitleri bakımından iyi bir kaynak olan balık yağlarının DHA’ca konsantre fraksiyonlarının üretilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, balık yağından enzimatik hidroliz ile DHA asidinin zenginleştirilmesi üzerinde pH ve sıcaklığın etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla, morina balığı karaciğer yağının spesifik olmayan Candida rugosa lipazı ile enzimatik hidroliz reaksiyonunda proses parametrelerinin etkilerinin incelenmesi ile, optimum koşullar belirlenmiştir. Morina balığı karaciğer yağının Candida rugosa enzimi ile hidrolizinde optimum koşullar pH 5, 35°C, 12 saat, enzim miktarı 2000 U/gyağ olarak saptanmıştır. Bu koşullarda elde edilen trigliserid ve digliserid fraksiyonlarında DHA’ca orijinal balık yağına göre zenginleşme olduğu, DHA’nın bu fraksiyonlarda sırasıyla 1,64 ve 1,41 kat konsantre olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, DHA’nın farklı yağ:tampon oranı ve çözücü ortamında da elde edilen reaksiyon ürününde zenginleştiği tespit edilmiştir.
Docosahexaenoic Acid which is called DHA is n-3 polyunsaturated fatty acid and its importance increaces day by day for food and pharmaceutical uses. The best sources of n-3 polyunsaturated fatty acids are some fishes and sea foods. DHA plays an important role in the prevention of a number of diseases in humans, including cardiovascular diseases, atherosclerosis, inflammation, rheumatoid arthiritis, some kidney diseases and cancer. Also, it is important for brain and visual development of infants. For these reasons, several studies have been performed with the aim of preparing n-3 fatty acid- enriched products rom naturel fish oils which is best sources. The subject of this project is the effect of pH and temperature on the enrichment of Docosahexaenoic acid by enzymatic hydrolysis of fish oil. For this purpose, the enzymatic hydrolysis reaction of cod liver oil was investigated by using non-specific Candida rugosa lipase enzyme. The effect of reaction parameters were determined and they were optimized. The optimal conditions of hydrolysis of cod liver oil by Candida rugosa were established as pH 5, 35°C, 12 h, and enzyme concentration of 2000 U/goil. At this conditions, it was determined that DHA was enriched in triglyceride and diglyceride fractions of reaction mixture that in the original cod liver oil, DHA was concentrated in the same fractions 1,64 and 1,41 times more than that in the original cod liver oil. In addition, it was determined that DHA could be enriched in the reaction products both in different solvent type and different oil:buffer rate.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
DHA, Balık yağı, Enzimatik Hidroliz, Lipaz, DHA, Fish oil, Enzymatic Hydrolysis, Lipase
Alıntı