Proje Planlamasında Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Vatansever, Ramadan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Bulanık Hedef Programlama (BHP) yaklaşımının üretim faaliyetlerini içeren bir projedeki kullanımına ait bir uygulama yapılmıştır. Bu uygulamada, önceden belirlenen birden fazla sayıdaki hedefe ulaşmak için literatürdeki çok amaçlı karar verme modellerinden Hedef Programlama (HP) yöntemine ait model ve formülasyonlar kullanılmıştır. Pratikteki uygulamalarda projelere etki eden birçok etken olduğundan projeler belirsizlikler içerirler. Bu nedenle, bu çalışmada bu belirsizliklerle çalışmayı olanaklı kılan BHP yöntemi kullanılarak bu belirsizliklerin yok edilmesi amaçlanmıştır. Model geliştirilirken seçilen imalat sürecini modelleyebilmek için uzman kişilerin görüşüne başvurulmasının yanında teknik gezilerle süreçler doğrudan gözlemlenmiştir. Elde edilen verilerle projeye ait matematiksel model oluşturulmuştur. Model, önceden belirlenen hedefler doğrultusunda hem geleneksel yöntemler (Kritik Yol Yöntemi – CPM) hem de HP ve BHP yaklaşımları ile çözülmüştür. Sonuçlar, BHP yaklaşımının üretim alanındaki projelerde kullanılabileceğini göstermektedir. Bu alanda gelecekte yapılacak çalışma ve uygulamalar bu yaklaşımın yaygınlaşmasına katkıda bulunacak, projelerdeki belirsizlikler tahmin edilebilir olacaktır.
In this study, Fuzzy Goal Programming (FGP) technique is applied to a Project in the area of manbufacturing. In order to reach the pre-determined goals, Goal Programming (GP) model and formulations are used. Due to the fuzzy environment of the of the practical applications, a FGP model which allows working with fuzzy goals and constraints is used to formulate a mathematical model of the problem. The model is applied to the prototype shoe production of a shoe manufacturer in Istanbul. While developing a mathematical model for the problem, technical investgations and interviews were scheduled. Using the data obtained from these investigations and interviews, the mathematical model for the problem was formulated. This model was solved by using Critical Path Method (CPM), GP, and FGP formulations. The comparison of FGP solution with other methods shows that FGP is a useful approach for planning manufacturing projects. Future works will ease FGP to become widely used method for planning manufacturing projects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Bulanık Hedef Programlama, Proje Planlama, Bulanık Mantık, Bulanık Kümeler, Hedef Programlama, Fuzzy Goal Programming, Project Planning, Fuzzy Logic, Fuzzy Sets, Goal Programming
Alıntı