Barkod Teknolojileri, Çözümleri Ve Bir Depo Yönetimi Uygulaması

dc.contributor.advisor Soysal, Ataç tr_TR
dc.contributor.author Metin, Alper Şakir tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-15T17:56:27Z
dc.date.available 2015-12-15T17:56:27Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada barkod teknolojileri, işletmelere yönelik çözümleri ve bir uygulama yer almıştır. Barkod teknolojileri bölümünde barkodun tanımı yapılmış ve tarihçesi anlatılmıştır. Daha sonra barkod çeşitleri lineer, sıkışık ve 2-D matris barkodlar olarak sınıflandırılmıştır. Barkodların boyutsal detayları ve parametrelerine değinilmiş, ölçü birimleri ve boyutsal detayları hakkında bilgi verilmiştir. Barkod sembolojileri kavramı ve kullanılmakta olan değişik barkod sembolojileri uygulandıkları alanlar, içerdikleri karakter kümesi, saklayabildikleri veri dizisi uzunluğu, kontrol karakterleri, başla ve dur karakterleri, kod yapıları ve boyutları bakımından tek tek incelenmiştir. Barkodların tanıtımının yapıldığı bu bölümden sonra barkodların okunması konusuna değinilmiştir. Bir barkod okuyucunun çalışma prensibi anlatılmış, kullandıkları teknoloji ve taşınabilirliklerine göre sınıflandırılmışlardır. Barkod okuyuculardan faydalı bilginin kod çözücüler yardımı ile nasıl elde edildiği anlatılmıştır. Diğer bir konu ise barkodun nasıl üretildiğidir. Çoğunlukla barkod mamul ambalajı üzerine bastırılmakta yada etiketle ambalaj üzerine yapıştırılmaktadır. Barkod çözümleri mantıksal bir sıra ile ele alınmıştır. İlk önce barkodun içine hangi verilerin hangi sıra ile konacağı belirlenmekte, sonra kullanılacak sembolojiye karar verilmekte, ve barkod oluşturulmaktadır. Üretilen barkodlar gerekirse bir veri doğrulama işlemine tutulur. Mamuller üzerine işlenilen bu barkodlar daha sonra okutulur ve bilgisayara aktarılır. Bilgisayarda toplanan bu veriler amaca yönelik işlenir. Uygulama bir tekstil firmasının mamul deposunda yapılmıştır. Çalışma sonunda uygulamadan sonraki değişikliklere değinilmiş sonuçlar ortaya konmuş ve tartışılmıştır. Buna göre barkod teknolojisinin ve sistemlerinin mamullerin takibini ne kadar kolay, doğru ve kesin bir şekilde yapılabildiği ortaya koyulmuştur. Barkod sistemleri firmalara müşterilerine doğru ve hızlı sevkıyat yapabilme imkanı ve bunun sonucunda müşteri memnuniyeti, doğru ve kesin bilgi akışı, üretimde doğru kararlar alabilme gibi avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca gerçek zamanlı stok kontrolü yapılabilmesi ile malın elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyetleri minimuma indirilebilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, barcode technologies, solutions and an application of a barcode project to a warehouse is studied. In the barcode technology section definition of barcode made and the history of it was described. After the classification of barcode made by lineer, stacked and 2-D matrix barcodes. Information about dimensional details and parameters of barcodes was given. Barcode sembologies were examined within application, character set, data string lenght, check characters, start stop pattern, code structure, dimensional details. As the barcodes are identified, information given about the scanning of them. How a barcode scanned is described, and also barcode scanners are classified according to their technology used as fixed beam, moving beam, linear CCD, linear/area imaging and according to the carriability as hand held and fixed mount scanners. The useful data that will be used is obtained from decoders. The process of decoding of data scanned with the scanners is described. The production of barcode symbol is mentioned. Generally barcodes are dircetly marked on the package of the product or the labels on which the barcode printed is attached to the product. Solutions for barcode applications are discussed within a logical sequence. First the the data that will be encoded and the order af data is defined, the barcode symbology is chosen and then the barcodes are created. If it is necessary the verification of barcode is done. Barcode labels applied on the products are scanned by scanners and the data is transferred to the computer. After then the data collected on the computer is processed for the purpose. Application in the study was done in a warehouse of a textile company. After the application the changes and benefits are described and discussed. We can see that with barcode systems products in the warehouse are easily and securely examined, and followed up. Shipments to the customers are done properly and rapidly, decisions in the production lines are taken easily and flow of information in the company is enabled. As we know the amount of stock in hand then we are able to decrease the cost of inventory and the unmet demand. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11453
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Barkod tr_TR
dc.subject EAN tr_TR
dc.subject UPC tr_TR
dc.subject CODE 128 tr_TR
dc.subject DEPO YÖNETİM SİSTEMİ tr_TR
dc.subject Barcode en_US
dc.subject EAN en_US
dc.subject UCC en_US
dc.subject CODE 128 en_US
dc.subject WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM en_US
dc.title Barkod Teknolojileri, Çözümleri Ve Bir Depo Yönetimi Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative Barcode Technology, Solutions And A Warehouse Management Application en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
269.pdf
Boyut:
5.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama