Karşılaştırmalı Rasyo Analizi Yöntemiyle Ekonomik Krizlerin Banka Bilançolarına Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özbek, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Türk Bankacılık Sistemi’nin 1980 sonrası dönemdeki yapısal özellikleri gözönüne alınarak, 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin sistem üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu incelemede, bankaların ekonomik kriz dönemi (2001) ve ekonomik kriz sonrası döneme (2002) ait finansal oranları beş farklı gruba bölünmüş ve bu oran grupları parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden Wilcoxon İşaret Sıralaması Testi kullanılmak suretiyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bankacılık sistemi kriz sonrası dönemde iyileşme göstermesine karşın, bu çalışma kapsamında kullanılan verilerin daha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde yeniden ele alınması önemli görülmektedir.
This study attempts to determine the effects of the economic crisis in 2001 on the Turkish Banking System, taking into consideration the structural characteristics of the system since 1980 onwards. Aforementioned study divides the selected banks’ financial ratios, representing crisis period (2001) and post crisis period (2002) into five distinct groups, and compare them using Wilcoxon Signed-Rank Test, which is a non-parametric statistical method. Even though the results indicate that the banking system has developed in the post crisis period, the data included in this study are required to be re-evaluated so as to cover a much longer time span.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Türk Bankacılık System, Finansal Krizler, Oran Analizi, Wilcoxon İşaret Sıralaması Testi, Turkish Banking System, Financial Crises, Ratio Analysis, Wilcoxon Signed Rank Test
Alıntı