Dökülebilir İzolasyon Refrakterlerinin Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Özgen, Serdar tr_TR
dc.contributor.author Yeşilli, Gürcan tr_TR
dc.contributor.authorID 10003717 tr_TR
dc.contributor.department Seramik tr_TR
dc.contributor.department Ceramics en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-19 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-14T14:31:23Z
dc.date.available 2015-08-14T14:31:23Z
dc.date.issued 2013-09-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada; çeşitli oranlardaki diatomit, üç farklı tane boyutunda perlit ve vermikülit hammaddeleri, kalsine kaolen hammaddesiyle birlikte kullanılarak, bağlayıcı olarak da çimento eklenerek üretilen dökülebilir izolasyon refrakteri numunelerinin bazı fiziksel özellikleri incelenmiştir. Üretilen numunelerin yoğunluk ve görünür porozite yüzdeleri tayin edilmiş, soğukta basma mukavemetleri ve ısıl iletim katsayıları ölçülmüş, porozimetre ve taramalı elektron mikroskobu analizleri gerçekleştirilmiştir. Alınan sonuçlar incelenerek dökülebilir izolasyon refrakterlerinin porozite – mukavemet – ısıl iletkenlik değerlerinin optimizasyonu hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, kaolen ve çimentodan ibaret referans karışım içerisine diatomit, perlit ve vermikülit katkı maddeleri ayrı ayrı olarak ve ağırlıkça %2,5 – 5 – 7,5 ve 10 oranlarında eklenerek döküm gerçekleştirilmiş ve numuneler üretilmiştir. Yapılan ölçüm ve analizler sonucunda; ağırlıkça %7,5 ve %10 diatomit ve perlit katkılı numunelerin bisküvi pişirme fırınlarında kullanılabilir nitelikte oldukları öngörülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, insulation castable refractories that have diatomite, expanded perlite and expanded vermiculite as insulating addition agents are produced. Products’ physical properties’ variation according to the addition agents’ ratios in the mixtures is investigated and porosity, thermal conductivity and strength optimization is carried out. Produced insulation castable refractories’ physical properties are investigated through density/porosity calculation, cold crushing strength test, thermal conductivity coefficient at 400°C, porosimetry analysis, and scanning electron microscopy. Samples are prepared with 2.5 – 5 – 7.5 and 10% wt. diatomite, perlite (in three different grain sizes) and vermiculite contents separately. 15% wt. of cement is used as binder for each mixture and the remaining percentage of the mixtures was calcined kaolinite. After tests and analysis were carried out, results show that the samples with 7.5 and 10% wt. content of diatomite and perlite have good insulation properties such as high apparent porosity and low thermal conductivity coefficients. However, these samples’ cold crushing strengths were quite low, especially the one that includes 10% wt. of fine grained perlite. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8408
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Dökülebilir İzolasyon Refrakteri tr_TR
dc.subject İzolasyon tr_TR
dc.subject Yalıtım tr_TR
dc.subject Isıl İletkenlik tr_TR
dc.subject Diatomit tr_TR
dc.subject Perlit tr_TR
dc.subject Vermikülit tr_TR
dc.subject Insulation Castable Refractories en_US
dc.subject Insulation en_US
dc.subject Thermal Conductivity en_US
dc.subject Diatomite en_US
dc.subject Perlite en_US
dc.subject Vermiculite en_US
dc.title Dökülebilir İzolasyon Refrakterlerinin Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Optimizing Production Parameters Of Insulation Castable Refractories en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama