Dökülebilir İzolasyon Refrakterlerinin Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Yeşilli, Gürcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; çeşitli oranlardaki diatomit, üç farklı tane boyutunda perlit ve vermikülit hammaddeleri, kalsine kaolen hammaddesiyle birlikte kullanılarak, bağlayıcı olarak da çimento eklenerek üretilen dökülebilir izolasyon refrakteri numunelerinin bazı fiziksel özellikleri incelenmiştir. Üretilen numunelerin yoğunluk ve görünür porozite yüzdeleri tayin edilmiş, soğukta basma mukavemetleri ve ısıl iletim katsayıları ölçülmüş, porozimetre ve taramalı elektron mikroskobu analizleri gerçekleştirilmiştir. Alınan sonuçlar incelenerek dökülebilir izolasyon refrakterlerinin porozite – mukavemet – ısıl iletkenlik değerlerinin optimizasyonu hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, kaolen ve çimentodan ibaret referans karışım içerisine diatomit, perlit ve vermikülit katkı maddeleri ayrı ayrı olarak ve ağırlıkça %2,5 – 5 – 7,5 ve 10 oranlarında eklenerek döküm gerçekleştirilmiş ve numuneler üretilmiştir. Yapılan ölçüm ve analizler sonucunda; ağırlıkça %7,5 ve %10 diatomit ve perlit katkılı numunelerin bisküvi pişirme fırınlarında kullanılabilir nitelikte oldukları öngörülmüştür.
In this study, insulation castable refractories that have diatomite, expanded perlite and expanded vermiculite as insulating addition agents are produced. Products’ physical properties’ variation according to the addition agents’ ratios in the mixtures is investigated and porosity, thermal conductivity and strength optimization is carried out. Produced insulation castable refractories’ physical properties are investigated through density/porosity calculation, cold crushing strength test, thermal conductivity coefficient at 400°C, porosimetry analysis, and scanning electron microscopy. Samples are prepared with 2.5 – 5 – 7.5 and 10% wt. diatomite, perlite (in three different grain sizes) and vermiculite contents separately. 15% wt. of cement is used as binder for each mixture and the remaining percentage of the mixtures was calcined kaolinite. After tests and analysis were carried out, results show that the samples with 7.5 and 10% wt. content of diatomite and perlite have good insulation properties such as high apparent porosity and low thermal conductivity coefficients. However, these samples’ cold crushing strengths were quite low, especially the one that includes 10% wt. of fine grained perlite.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Dökülebilir İzolasyon Refrakteri, İzolasyon, Yalıtım, Isıl İletkenlik, Diatomit, Perlit, Vermikülit, Insulation Castable Refractories, Insulation, Thermal Conductivity, Diatomite, Perlite, Vermiculite
Alıntı