Tekstil Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi

dc.contributor.advisor Tanyaş, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author Yanık, Seda tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:45:34Z
dc.date.available 2015-07-01T19:45:34Z
dc.date.issued 31.12.2010 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, sınırların kalktığı rekabetin sertleştiği, sürekli değişen pazar koşullarında lojistikten tedarik yönetimi zinciri yönetimine uzanan yeni açılımlar ve gelişim süreci incelenmiştir. Operasyonel seviyeden stratejik önem kazanma yolundaki gelişimi, gelişen teknoloji ile ortaya çıkan yeni teknikler, gelişen yeni yönetim modelleri açıklanmıştır. Tedarik zinciri yönetiminde entegrasyonun önemi ve geçirilen evreler ile entegrasyonun nasıl sağlanacağı açıklanmıştır. Tedarik zinciri yönetiminde strateji geliştirme için bir model sunulmuştur. Daha sonra tekstil sektörü için tedarik zinciri incelenmiştir. Tekstil tedarik zinciri halkalarından hazır giyimin tüm üretim süreçleri, kullanılan teknolojiler ve Türkiye’de tekstil sektörünün yeri ve sorunları hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak tekstil tedarik zincirinde işbirliği için sunulan talep ile aktive olan üretim yapısı modeli sunulmuştur. Bu modelde sürekli artan müşteri talebine cevap verebilmek, sürekli değişen koşullara iletişim, bilgisayar ve yeni yönetim modelleri ile adapte olabilmek için zincirin tüm halkalarının işbirliği içinde çalışması için süreçler sunulmuştur. Model halkaları oluşturan firmaların esnek ve hızlı olmak için işbirliği içinde iş planlarını belirlemesine, ürünlerini tanımlamasına, kapasite ayarlamalarına, teslimat sürelerini çizelgelemesine, üretimi hızlandırmalarına ve teslimat gecikmelerine önlem alınmasına olanak vermektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the evolution of Supply Chain Management emerged from logistics in the global, competitive and ever-changing market has been studied. From operational to strategic importance, new methods emerged by the developing new technologies and the actual products that supports the supply chain is given in this research. A model on strategy building in supply chain is studied. In the textile supply chain one of the partner, apparel manufacturer’s production processes and the technologies that are used is investigated. Information about apparel production and its problems are examined. Finally new processes of supply chain relations are determined through the model of demand activated manufacturing architecture. By this model methods to respond increasing customer demand and to adapt the ever-changing market by the communication and new managerial models are given. These methods contain new processes that determine the business plans, identify the products, plan the capacity, schedule the termins, quicken the production and avoid late deliveries. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6374
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Temel Lojistik Faaliyetleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Hazır Giyim Üretimi, Tekstil Sektörü için Talep ile Aktive Olan Üretim Yapısı Modeli tr_TR
dc.subject Logistics Activities, Supply Chain Management, Apparel Production, Demand Activated Manufacturing Model en_US
dc.title Tekstil Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi tr_TR
dc.title.alternative Supply Chain Management In Textile Sector en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar