Tekstil Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
31.12.2010
Yazarlar
Yanık, Seda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sınırların kalktığı rekabetin sertleştiği, sürekli değişen pazar koşullarında lojistikten tedarik yönetimi zinciri yönetimine uzanan yeni açılımlar ve gelişim süreci incelenmiştir. Operasyonel seviyeden stratejik önem kazanma yolundaki gelişimi, gelişen teknoloji ile ortaya çıkan yeni teknikler, gelişen yeni yönetim modelleri açıklanmıştır. Tedarik zinciri yönetiminde entegrasyonun önemi ve geçirilen evreler ile entegrasyonun nasıl sağlanacağı açıklanmıştır. Tedarik zinciri yönetiminde strateji geliştirme için bir model sunulmuştur. Daha sonra tekstil sektörü için tedarik zinciri incelenmiştir. Tekstil tedarik zinciri halkalarından hazır giyimin tüm üretim süreçleri, kullanılan teknolojiler ve Türkiye’de tekstil sektörünün yeri ve sorunları hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak tekstil tedarik zincirinde işbirliği için sunulan talep ile aktive olan üretim yapısı modeli sunulmuştur. Bu modelde sürekli artan müşteri talebine cevap verebilmek, sürekli değişen koşullara iletişim, bilgisayar ve yeni yönetim modelleri ile adapte olabilmek için zincirin tüm halkalarının işbirliği içinde çalışması için süreçler sunulmuştur. Model halkaları oluşturan firmaların esnek ve hızlı olmak için işbirliği içinde iş planlarını belirlemesine, ürünlerini tanımlamasına, kapasite ayarlamalarına, teslimat sürelerini çizelgelemesine, üretimi hızlandırmalarına ve teslimat gecikmelerine önlem alınmasına olanak vermektedir.
In this study, the evolution of Supply Chain Management emerged from logistics in the global, competitive and ever-changing market has been studied. From operational to strategic importance, new methods emerged by the developing new technologies and the actual products that supports the supply chain is given in this research. A model on strategy building in supply chain is studied. In the textile supply chain one of the partner, apparel manufacturer’s production processes and the technologies that are used is investigated. Information about apparel production and its problems are examined. Finally new processes of supply chain relations are determined through the model of demand activated manufacturing architecture. By this model methods to respond increasing customer demand and to adapt the ever-changing market by the communication and new managerial models are given. These methods contain new processes that determine the business plans, identify the products, plan the capacity, schedule the termins, quicken the production and avoid late deliveries.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Temel Lojistik Faaliyetleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Hazır Giyim Üretimi, Tekstil Sektörü için Talep ile Aktive Olan Üretim Yapısı Modeli, Logistics Activities, Supply Chain Management, Apparel Production, Demand Activated Manufacturing Model
Alıntı