Hazır Giyim Sektöründe Uluslararası Tedarik Zincirinin Coğrafyasında Yaşanan Gelişmeler Ve Etkileri

dc.contributor.advisor Erkut, Gülden tr_TR
dc.contributor.author Olcay, Gülşen Pelin tr_TR
dc.contributor.authorID 10031918 tr_TR
dc.contributor.department Şehir ve Bölge Planlama tr_TR
dc.contributor.department Urban and Regional Planning en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-04-04 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:36:01Z
dc.date.available 2015-10-19T12:36:01Z
dc.date.issued 2014-04-16 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, hazır giyim sektöründe uluslararası tedarik zinciri coğrafyasını hangi faktörlerin nasıl biçimlendirdiği ele alınarak son 10 yılda tedarik zincirinin coğrafyasında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin etkileri araştırılmıştır. Tedarik zincirinin coğrafyasını, esnek ve uluslararası üretim sistemi, müşteri beklenti ve talepleri, yasal ve ticari düzenlemeler, üretici firma özellikleri, tedarikçi firma özellikleri, üretici-tedarikçi firma ilişkileri, erişilebilirlik, beşeri sermaye, yenilik, yakınlık ve yüzyüze iletişim avantajları biçimlendirmektedir. Son 10 yılda bir yandan ucuz maliyetli ürünler, bir yandan farklı ve yenilikçi ürünler tedarik zincirinin coğrafyasında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Yüksek katma değerli ürün üretebilmek için firmalar maliyet dışında bilgi, öğrenme, yenilik ve bu faktörlerle iç içe geçen nitelikli işgücü ve coğrafya gibi faktörleri göz önüne almaktadır. Bu sebeple, yüksek maliyetlerine rağmen İstanbul gibi coğrafyalar emek yoğun bir sektör olan hazır giyim sektöründe halen önemli bir lokasyon olmaya devam etmektedir. Yapılan örnek firma analizinde elde edilen sonuçlar literatürdeki bu saptamalara paralellik göstermektedir. İncelenen firma bir yandan daha basit ürünleri işçiliğin ucuz olduğu Anadolu’daki ve Afrika’daki coğrafyalarda üretmekte, bir yandan daha zor modelleri işçiliğin pahalı fakat işçilik kalitesinin daha yüksek olduğu Çorlu ve İstanbul gibi bölgelerde yapmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, which factors and how those have shaped the geography of international supply chain of apparel industry have been addressed and evolutions occurred in geography of supply chain for 10 years and their affects have been investigated. Flexible and international production system, expectations and demands of customer, legal and trade regulations, qualifications of firms and suppliers, firm-supplier relationship, accessibility, human capital, innovation, proximity and face-to-face communication advantages form the geography of supply chain. Cheap products on the one hand, different and innovative products on the other hand have caused very important changes on the geography of supply chain for last 10 years. Firms regard some factors except costs, i.e. knowledge, learning, innovations as well as related factors with those, skilled labor and geography, in order to be able to produce high value added products. For these reasons, geographies like Istanbul are still very important locations for the labor intensive apparel industry in spite of high costs. The findings derived from the case study are parallel with these determinations in literature. Firm that analyzed produces more basic products in geographies in Anatolia and Africa, where workmanship is cheaper, on the one hand and makes more complicated products in regions like Corlu and Istanbul, where workmanship is expensive but workmanship quality is higher, on the other hand. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9749
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject hazır giyim sektörü tr_TR
dc.subject tedarik zinciri coğrafyası tr_TR
dc.subject nitelikli işgücü tr_TR
dc.subject örtük bilgi tr_TR
dc.subject apparel industry en_US
dc.subject geography of supply chain en_US
dc.subject skilled labor en_US
dc.subject tacit knowledge en_US
dc.title Hazır Giyim Sektöründe Uluslararası Tedarik Zincirinin Coğrafyasında Yaşanan Gelişmeler Ve Etkileri tr_TR
dc.title.alternative The Evolutions In The Geography Of International Supply Chain Of Apparel Industry And Their Effects en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama