Hazır Giyim Sektöründe Uluslararası Tedarik Zincirinin Coğrafyasında Yaşanan Gelişmeler Ve Etkileri

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2014-04-16
Yazarlar
Olcay, Gülşen Pelin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, hazır giyim sektöründe uluslararası tedarik zinciri coğrafyasını hangi faktörlerin nasıl biçimlendirdiği ele alınarak son 10 yılda tedarik zincirinin coğrafyasında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin etkileri araştırılmıştır. Tedarik zincirinin coğrafyasını, esnek ve uluslararası üretim sistemi, müşteri beklenti ve talepleri, yasal ve ticari düzenlemeler, üretici firma özellikleri, tedarikçi firma özellikleri, üretici-tedarikçi firma ilişkileri, erişilebilirlik, beşeri sermaye, yenilik, yakınlık ve yüzyüze iletişim avantajları biçimlendirmektedir. Son 10 yılda bir yandan ucuz maliyetli ürünler, bir yandan farklı ve yenilikçi ürünler tedarik zincirinin coğrafyasında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Yüksek katma değerli ürün üretebilmek için firmalar maliyet dışında bilgi, öğrenme, yenilik ve bu faktörlerle iç içe geçen nitelikli işgücü ve coğrafya gibi faktörleri göz önüne almaktadır. Bu sebeple, yüksek maliyetlerine rağmen İstanbul gibi coğrafyalar emek yoğun bir sektör olan hazır giyim sektöründe halen önemli bir lokasyon olmaya devam etmektedir. Yapılan örnek firma analizinde elde edilen sonuçlar literatürdeki bu saptamalara paralellik göstermektedir. İncelenen firma bir yandan daha basit ürünleri işçiliğin ucuz olduğu Anadolu’daki ve Afrika’daki coğrafyalarda üretmekte, bir yandan daha zor modelleri işçiliğin pahalı fakat işçilik kalitesinin daha yüksek olduğu Çorlu ve İstanbul gibi bölgelerde yapmaktadır.
In this study, which factors and how those have shaped the geography of international supply chain of apparel industry have been addressed and evolutions occurred in geography of supply chain for 10 years and their affects have been investigated. Flexible and international production system, expectations and demands of customer, legal and trade regulations, qualifications of firms and suppliers, firm-supplier relationship, accessibility, human capital, innovation, proximity and face-to-face communication advantages form the geography of supply chain. Cheap products on the one hand, different and innovative products on the other hand have caused very important changes on the geography of supply chain for last 10 years. Firms regard some factors except costs, i.e. knowledge, learning, innovations as well as related factors with those, skilled labor and geography, in order to be able to produce high value added products. For these reasons, geographies like Istanbul are still very important locations for the labor intensive apparel industry in spite of high costs. The findings derived from the case study are parallel with these determinations in literature. Firm that analyzed produces more basic products in geographies in Anatolia and Africa, where workmanship is cheaper, on the one hand and makes more complicated products in regions like Corlu and Istanbul, where workmanship is expensive but workmanship quality is higher, on the other hand.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
hazır giyim sektörü, tedarik zinciri coğrafyası, nitelikli işgücü, örtük bilgi, apparel industry, geography of supply chain, skilled labor, tacit knowledge
Alıntı