İnşaat Projelerinde Süresel Planlamayı Etileyen Faktörler Ve Etki Derecelerinin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Kuruoğlu, Murat tr_TR
dc.contributor.author Şaşmaz, Hilal tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:34:03Z
dc.date.available 2015-07-03T11:34:03Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, inşaat süresel planlamasını etkileyen faktörler incelenmiş ve inşaat sektörü çalışanlarına uygulanan bir anket yardımıyla, bu faktörlerin Türkiye Koşulları’nda süresel planlamaya etki dereceleri belirlenmiştir. Çalışma yapılırken 1989 yılında Mimar Mürvet Türesoy’un hazırladığı “Yapı Üretiminde Süre Tahmini ve Yapım Süresini Etkileyen Faktörler” konulu yüksek lisans tezindeki anket çalışması temel alınarak, konu “süresel planlama” şeklinde genişletilmiş ve faktör sayısı günümüz koşulları ve yeni kapsam doğrultusunda arttırılmıştır. Anket katılımcıları tarafından her faktöre birden beşe kadar verilen skorların, toplamları ve ortalamaları Excel Tabloları yardımıyla elde edilmiştir. Her faktörün kendi içinde değerlendirilmesiyle ve diğer faktörlerle karşılaştırılarak değerlendirilmesiyle ulaşılan sonuçlar, profil anketi kısmından elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulmuş gruplara göre incelenmiş ve yorumlanmıştır. Sonuçta da, yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler ışığında oluşturulmuş değerlendirme tablolarındaki, faktörlerin önem sıraları ve bunların gruplara göre değişimi ve baz alınan çalışmanın sonuçlarıyla, yapılan yeni çalışmanın sonuçları arasında ortaya çıkmış dikkat çeken farklılıklara değinilmiş, bu konularda yorumlar getirilerek, bazı önerilere yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the factors effecting time planning in the construction projects were examined and their effectiveness under Turkey’s circumstances were determined by using a questionnaire. This study based on the questionnaire which is in the master thesis prepared by Architect Mürvet Türesoy in 1989 about “Time estimating within building production and the factors affecting duration of construction”. The subject expanded to “time planning” and number of factors are increased. For all factors, scores from one to five, which has given by the sector professionals, were used to determine the total and average scores using Excel Tables. Evaluations and comparisons of each factor according to the other factors are examined and explained using data, which was taken from profile part of the questionnaire. In conclusion, results of the questionnaires, which were applied in this study and which were applied in 1989 are compared. These results and differences are examined and some advices are given about the subject. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6888
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Proje Yönetimi tr_TR
dc.subject Planlama tr_TR
dc.subject Süresel Planlama tr_TR
dc.subject Project Management en_US
dc.subject Planning en_US
dc.subject Time Planning en_US
dc.title İnşaat Projelerinde Süresel Planlamayı Etileyen Faktörler Ve Etki Derecelerinin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determining The Factors Effecting Time Planning In The Construction Projects And Their Effectiveness Under The Circumstances In Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2873.pdf
Boyut:
2.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama