Nanoyapılı Zno:al Filmlerin Karakterizasyonu Ve Beta Radyasyonunun Renk Parametreleri Üzerine Etkisi

dc.contributor.advisor Baydoğan, Hüseyin Çimenoğlu, Doç Nilgün tr_TR
dc.contributor.author Tuğral, Ümüş Hale tr_TR
dc.contributor.department Malzeme Mühendisliği YL. tr_TR
dc.contributor.department Materials Engineering MSc. en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-17T12:47:56Z
dc.date.available 2015-09-17T12:47:56Z
dc.date.issued 2010-07-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada; Al katkılı ZnO filmler sol gel daldırmalı kaplama yöntemiyle üretilmiştir. Soda kireç ve bora silikat camlar altlık malzemesi olarak kullanılmıştır. ZnO:Al filmlerin optik, yapısal ve elektriksel özelikleri optimum üretim parametrelerinin belirlenmesi amacıyla incelenmiştir. Bu amaç doğrultunda, katkı elementi konsantrasyonu, ısıl işlem sıcaklığı ve atmosferi gibi parametrelerin bu özellikler üzerine etkileri incelenmiştir. Numunelerin bir kısmı 2,86 µCi aktivite değerine sahip 90Sr radyoizotop ışımasına maruz bırakılmış ve optik özelliklerdeki değişim gözlenmiştir. Renk parametreleri ve optik özellikler radyasyon öncesi ve sorası incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study Al doped ZnO thin films were produced by sol gel dip coating technique. Soda lime and boro silicate glasses were used as substrate material. ZnO:Al thin films optical, structural and electrical properties were investigated to determine the optimum process conditions and parameters. In accordance with this purpose effects of dopant element concentration, thermal treatment conditions as atmosphere and temperature on these properties were investigated. Some of the samples were exposed beta radiation of 90Sr with 2.86 µCi activity and changing of optical properties was observed. Colour parameters and optical properties of the films were compared before and after irradiation. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9434
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sol gel tr_TR
dc.subject ZnO:Al tr_TR
dc.subject Renk parametleri tr_TR
dc.subject Işınlama tr_TR
dc.subject Sol gel en_US
dc.subject ZnO:Al en_US
dc.subject Colour parameters en_US
dc.subject radiation en_US
dc.title Nanoyapılı Zno:al Filmlerin Karakterizasyonu Ve Beta Radyasyonunun Renk Parametreleri Üzerine Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Characterization Of Nanostructured Zno:al Films And The Effect Of Beta Radiation On Their Colour Parameters en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10628.pdf
Boyut:
4.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama