Kagir Yapılarda Kullanılan Taşıyıcı Duvarların Hasır Çelik Donatı Ve Kendiliğinden Yerleşen Beton İle Güçlendirilmesinin Deneysel İncelenmesi

dc.contributor.advisor Torunbalcı, Necdet tr_TR
dc.contributor.author Ediz, İlker tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:34:09Z
dc.date.available 2015-07-03T11:34:09Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, model tuğla duvarlar kullanılarak kagir yapıların; güçlendirilmeden ve kendiliğinden yerleşen beton ve standart beton ile güçlendirildikten sonraki yük altındaki davranışları incelenmiştir. Tuğla duvar, harç ve tuğla gibi iki farklı özelliklere sahip malzemeden oluşan kompozit bir malzemedir. Ülkemiz bir deprem kuşağındadır. Ülkemizde özellikle son dönemde birçok güçlendirme projesi uygulanmıştır. Standart beton ile yapılan güçlendirme projelerinde, güçlendirme kalıplarının darlığından dolayı betonun vibrasyonunun zor olması, betonda boşlukların oluşması, pompalamaktaki güçlükler vb. zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle güçlendirme projelerinde, boşluksuz oluşu, aderansının yüksek olması, vibratöre gerek kalmadan kalıba kendiliğinden yerleşmesi, pompalanabilme kolaylığı, vb. özelliklerinden dolayı kendiliğinden yerleşen beton tercih sebebi olmaktadır. Model tuğla duvar numuneleri değişik seriler halinde yüklemeye tabi tutulmuş, bu sırada yük-deformasyon okumaları kayıt altına alınmıştır. Daha sonra kendiliğinden yerleşen ve standart beton ile güçlendirilerek tekrar yüklemeye tabi tutulmuş bu sırada yine yük-deformasyon okumaları kayıt altına alınmıştır. Deney sonuçlarına göre elde edilen verilere göre yük-deformasyon eğrileri çizilmiştir. Deneysel çalışmadan elde edilen veriler tablolar ve grafik anlatım kullanılarak sunulmuş, değişik serilerde üretilen model tuğla duvarların sonuçları karşılaştırılarak incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the behavior of brick structures under load with no reinforcement, with reinforcement made of self compacting concrete and reinforcement with concrete have been examined. Brick wall is a composite material formed of two materials with differing properties; mortar and brick. Our country is on an earthquake belt. In our country especially recently many reinforcement projects have been applied. In the reinforcement projects made with standard concrete, difficulties like the hardship of cement vibration, formation of cavities in the concrete, pumping difficulties etc. are faced because of the narrow nature of the reinforcement molds. Self compacting concrete is preferred especially in reinforcement projects due to its having no cavities, having high adherence, that fact that it settles automatically in the mold without a need for a vibrator, pumping ease etc. The model brick wall samples have been exposed to loading various series and load-deformation readings were recorded. Later they were reinforced with self compacting and standard concrete and the load-deformation readings were again recorded. According to the data obtained in the experiment results load-deformation curves were drawn. The data obtained from experiment results were presented using tables and graphical expression; the results produced in different series of model brick wall have been examined by comparison. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6923
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kendiliğinden Yerleşen Beton tr_TR
dc.subject Kagir Yapılar tr_TR
dc.subject Güçlendirme tr_TR
dc.subject Self Compacting Concrete en_US
dc.subject Brick Structures en_US
dc.subject Reinforcement en_US
dc.title Kagir Yapılarda Kullanılan Taşıyıcı Duvarların Hasır Çelik Donatı Ve Kendiliğinden Yerleşen Beton İle Güçlendirilmesinin Deneysel İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Experimental Study Of The Reinforcement Of Load Bearing Walls Used In Masonry Buildings With Wire-mesh Retrofittings And Self Compacting Concrete en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3981.pdf
Boyut:
4.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama