Konya-ılgın Çavuşçu Linyit Sahasının Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Planlaması

dc.contributor.advisor Erçelebi, Selamet G. tr_TR
dc.contributor.author Dautov, Kuanysh tr_TR
dc.contributor.authorID 432215 tr_TR
dc.contributor.department Açık İşletme tr_TR
dc.contributor.department Opencast Mining en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-06-14 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-17T12:44:52Z
dc.date.available 2015-09-17T12:44:52Z
dc.date.issued 2012-06-18 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Projelendirme aşamasında günümüzde gelişmekte olan paket programların üç boyutlu modellemedeki başarısı, yatırımların daha doğru yapılması, uygun üretim yöntemlerinin uygulanması aşamasında risklerin minimize edilmesi daha kolay hale gelmiştir. Bu çalışmada Konya-Ilgın linyit ocağının Micromine 11.0 programı ile modellemesi, rezerv hesaplamaları , açık işletme dizaynı yapılarak uygun işletme ve üretim yöntemine karar verme aşamaları sunulmaya çalışmıştır. Konya-Ilgın Çavuşçu kömür havzası Ilgın ilçesinin 23 km kuzeyinde Çavuşçu, Yorazlar, Misafirli ve Haremi köyler arasında kalan düzlük alanın altında yer almaktadır. Sahanın modellemesi için daha önce MTA ve John T. Boy Company (American Coal Company) tarafından yapılmış olan sondaj verilerini programa yükleyerek sondajların üç boyutlu görüntüsü elde edilmiştir. Sonra sondajlardan kesit alınarak kömürün katı modeli tasarlanmıştır. Rezerv hesaplamalarında kesit yöntemi ve Grid-tavan-taban izohips yönteminde gridding metodu ile iki metod kullanılarak rezerv hesabı yapılmıştır ve sonuçta iki metod arasındaki fark değeri karşılaştırılmış ve ortalama rezerv bulunmuştur. Konya-Ilgın kömür sahasında kömürün yüzeye yakın olduğu varsayımı ile yola çıkarak ve şev yüksekliği, basamak genişliği ve yolu eğimi göz önüne alınarak açık işletme dizaynı tasarlanmıştır. Açık işletme madenciliğinde uygulanan çeşitli yöntemler bilinmektedir. Bu Tez çalışmada sahaya ekonomik olarak uygun kömür için ekskavatör-mobil kırıcı-bantlı konveyör yöntemi, dekapaj için ise yolu yarısını ekskavatör-kamyon yöntemi ve döküm sahasına kadar kalan mesafeyi mobil kırıcı-bantlı konveyör yöntemi seçilmiş ve hesaplanmıştır. Açık ocak maliyet bakımından da incelenmiş bulunmaktadır. Son bölümde açık ocağın maliyeti hesaplanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Success of 3D modelling at the planning stage and more accurate investments decision making allowed to minimize risk at the stage of implementation of appropriate production methods. Based on modelling, reserve calculations and open pit design of Konya-Ilgın lignite mine made by Micromine 11.0 an appropriate management and production methods were chosen and described. Coalfield “Çavuşçu” in Konya-Ilgın is located under plain between Çavuşçu, Yorazlar, Misafirli and Haremi villages, 23 km north from Ilgın district. 3D probing modelling of the area was made due to adding probing data, which had been extracted earlier by MTA and John T.Boy (American Coal Company), to probing data programm. Design of coal deposits was made after extracting of probing. Reserve calculations were made using gridding method in Grid-ceiling-base contour line and using section method. Then comparision of those two methods was made and the average reserve was defined. Considering height of the slope, width of seam, slope of the road and taking into account that coal deposits are near-surface surface mining method was designed. Many methods of surface mining are known. Economically appropriate for current area, excavator-mobile crusher-banded conveying method for coal, half-way excavator-truck method was used for stripping, meanwhile crusher-banded conveying method was used for the rest of the distance until dumps site. Calculations of the open pit are described in the last section of this research.. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9396
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Micromine tr_TR
dc.subject Pit Design tr_TR
dc.subject Konya-Ilgın tr_TR
dc.subject Linyit tr_TR
dc.subject Micromine en_US
dc.subject Pit Design en_US
dc.subject Konya-Ilgın en_US
dc.subject Lignite en_US
dc.title Konya-ılgın Çavuşçu Linyit Sahasının Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Planlaması tr_TR
dc.title.alternative Konya-ilgin Çavuşçu Lignite Field Computer Aided Open Pit Design And Palnning en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12570.pdf
Boyut:
3.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama