Konya-ılgın Çavuşçu Linyit Sahasının Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Planlaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-18
Yazarlar
Dautov, Kuanysh
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Projelendirme aşamasında günümüzde gelişmekte olan paket programların üç boyutlu modellemedeki başarısı, yatırımların daha doğru yapılması, uygun üretim yöntemlerinin uygulanması aşamasında risklerin minimize edilmesi daha kolay hale gelmiştir. Bu çalışmada Konya-Ilgın linyit ocağının Micromine 11.0 programı ile modellemesi, rezerv hesaplamaları , açık işletme dizaynı yapılarak uygun işletme ve üretim yöntemine karar verme aşamaları sunulmaya çalışmıştır. Konya-Ilgın Çavuşçu kömür havzası Ilgın ilçesinin 23 km kuzeyinde Çavuşçu, Yorazlar, Misafirli ve Haremi köyler arasında kalan düzlük alanın altında yer almaktadır. Sahanın modellemesi için daha önce MTA ve John T. Boy Company (American Coal Company) tarafından yapılmış olan sondaj verilerini programa yükleyerek sondajların üç boyutlu görüntüsü elde edilmiştir. Sonra sondajlardan kesit alınarak kömürün katı modeli tasarlanmıştır. Rezerv hesaplamalarında kesit yöntemi ve Grid-tavan-taban izohips yönteminde gridding metodu ile iki metod kullanılarak rezerv hesabı yapılmıştır ve sonuçta iki metod arasındaki fark değeri karşılaştırılmış ve ortalama rezerv bulunmuştur. Konya-Ilgın kömür sahasında kömürün yüzeye yakın olduğu varsayımı ile yola çıkarak ve şev yüksekliği, basamak genişliği ve yolu eğimi göz önüne alınarak açık işletme dizaynı tasarlanmıştır. Açık işletme madenciliğinde uygulanan çeşitli yöntemler bilinmektedir. Bu Tez çalışmada sahaya ekonomik olarak uygun kömür için ekskavatör-mobil kırıcı-bantlı konveyör yöntemi, dekapaj için ise yolu yarısını ekskavatör-kamyon yöntemi ve döküm sahasına kadar kalan mesafeyi mobil kırıcı-bantlı konveyör yöntemi seçilmiş ve hesaplanmıştır. Açık ocak maliyet bakımından da incelenmiş bulunmaktadır. Son bölümde açık ocağın maliyeti hesaplanmıştır.
Success of 3D modelling at the planning stage and more accurate investments decision making allowed to minimize risk at the stage of implementation of appropriate production methods. Based on modelling, reserve calculations and open pit design of Konya-Ilgın lignite mine made by Micromine 11.0 an appropriate management and production methods were chosen and described. Coalfield “Çavuşçu” in Konya-Ilgın is located under plain between Çavuşçu, Yorazlar, Misafirli and Haremi villages, 23 km north from Ilgın district. 3D probing modelling of the area was made due to adding probing data, which had been extracted earlier by MTA and John T.Boy (American Coal Company), to probing data programm. Design of coal deposits was made after extracting of probing. Reserve calculations were made using gridding method in Grid-ceiling-base contour line and using section method. Then comparision of those two methods was made and the average reserve was defined. Considering height of the slope, width of seam, slope of the road and taking into account that coal deposits are near-surface surface mining method was designed. Many methods of surface mining are known. Economically appropriate for current area, excavator-mobile crusher-banded conveying method for coal, half-way excavator-truck method was used for stripping, meanwhile crusher-banded conveying method was used for the rest of the distance until dumps site. Calculations of the open pit are described in the last section of this research..
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Micromine, Pit Design, Konya-Ilgın, Linyit, Micromine, Pit Design, Konya-Ilgın, Lignite
Alıntı