Mekansal Belirsizliğin Çözümüne Yönelik Sayısal Bir Model Önerisi: Açık Plan Mekanlarda Kullanım Örüntüsünün Tahmini

dc.contributor.advisor Hacıhasanoğlu, Ayşe Işıl tr_TR
dc.contributor.author Görgülü, Aslı Çekmiş tr_TR
dc.contributor.authorID 502082024 tr_TR
dc.contributor.department Mimarlık tr_TR
dc.contributor.department Architecture en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-04-18T08:19:41Z
dc.date.available 2017-04-18T08:19:41Z
dc.date.issued 2015-10-23 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında mekansal belirsizlik üzerine odaklanılarak, bu durumdaki kullanım örüntüsünün tahminine ve sunumuna yönelik bir bilgisayar modeli geliştirilmiştir. Mekansal belirsizlik, mekan biçimleniminin net ve kesin işlevsel ayrımlar ortaya koymadığı açık-serbest planlı tasarımlarda görülür. Buna örnek olarak çok amaçlı salonlar, geniş sergi salonları, tren garları ya da havalimanları verilebilir. Bu mekanlar kısımlara ayrılarak bölünmediğinden ancak alt işlevler ve onların alt mekan kümelerinin biraraya gelmesi ile tanımlanabilirler. Mekansal belirsizlik kullanıcı davranışı ve kullanım şemalarının ortaya dökülmesini de daha zor ve karmaşık hale getirmektedir. Öte yandan, mimarlar esnek ve değişime adapte olabilmiş mekanlar için kullanım yönünden belirleyici olmayan tasarım yaklaşımlarını tercih etmektedirler. Ancak bu tarz mekanların da farklı işlev, düzenleme ve kullanıcı gruplarına göre nasıl yaşayacağını tahmin etmek ve öngörebilmek, gerek tasarım aşamasında gerekse kullanım esnasında oldukça önemli bir ihtiyaçtır. Bu noktadan hareketle tezde, mekansal belirsizlik; bulanık mantık ve bulanık küme teorisi içinde ele alınmış, ve kullanım simülasyonu yapabilecek özgün bir model önerisinde bulunulmuştur. Amaç, öncelikle total mekan içindeki insanların alt mekansal kümelerde bulunma olasılığını hesaplamak; ve daha sonra tüm olasılık dağılımlarını uygun şekilde görselleştirmektir. Böylece belirsizlik faktörüne rağmen tasarımcılar, işletmeciler ya da kullanıcılar -hatta tasarım eğitimi içinde öğrenciler ve eğitimciler de- mekanın nicel ve nitel performansı üzerine karar verebilecek somut veriler elde etmiş olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract This thesis proposes a computational model for predicting patterns of inhabitation in ill-defined spaces which are the subject of higher levels of uncertainty. Such spaces are common in large exhibition and conference halls, airport foyers and the concourses of train stations. They are free, open-planned spaces which are not divided into defined rooms by doors or walls, but accumulations of various sub-functions and their virtual sub-spaces within an overall environment. Since the configuration does not define strict patterns of usage, the task of modelling these patterns becomes more complex and difficult. In fact, the uncertainty in spatial composition is often regarded as an asset; something which designers deliberately manifest for the sake of promoting adaptability and versatility. However, despite its benefits, a capacity to map the potential limits and character of the uncertainty implicit in such spaces is necessary, both at the preliminary design stage to provide feedback to the project at hand, and during the building’s occupation to forecast problems and suggest operational adjustments. As a novel approach, fuzzy logic and fuzzy sets theory is used in the model as the means for handling uncertainty; for both the expression of vague spatial configuration and for the analytical estimation of how people spatially behave. By calculating and visualising the distribution of the possibilities of presence, the model can map spatial usage in various altered conditions as a function of the features, objects and people within the space. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/14083
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject mekansal belirsizlik tr_TR
dc.subject kullanım örüntüsü tr_TR
dc.subject açık planlı tasarımlar tr_TR
dc.subject bulanık mantık tr_TR
dc.subject bulanık küme tr_TR
dc.subject spatial uncertainty en_US
dc.subject inhabitation patterns en_US
dc.subject open-plan designs en_US
dc.subject fuzzy logic en_US
dc.subject fuzzy set en_US
dc.title Mekansal Belirsizliğin Çözümüne Yönelik Sayısal Bir Model Önerisi: Açık Plan Mekanlarda Kullanım Örüntüsünün Tahmini tr_TR
dc.title.alternative A Computational Model For Accommodating Spatial Uncertainty: Predicting Inhabitation Patterns In Open-planned Spaces en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10057514.pdf
Boyut:
6.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama