Doğal Gaz Yakılan Bir Ocakta Katı Yüzeyin Emisyon Ve Verim Üzerine Etkisi

dc.contributor.advisor Böke, Erhan tr_TR
dc.contributor.author Uğurluoğlu, Emre tr_TR
dc.contributor.department Isı Akışkan tr_TR
dc.contributor.department Head and Fluids en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-15T07:32:17Z
dc.date.available 2015-05-15T07:32:17Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kazan yanma odasına yerleştirilen dolgu malzemelerinin ısıl verim, azotoksit ve karbonmonoksit emisyonlarına etkisi deneysel ve nümerik olarak incelenmiştir. Dolgu malzemeleri kovan ve kanatlardır. Deneysel çalışmada, 116 kW kapasiteli TS EN 676 standardına uygun kazan kullanılmıştır. Bu çalışmada ocak boyu, kazan ısıl kapasitesi, hava yakıt oranı, kovan boyutu ve kanat sayısı parametre olarak seçilmiştir. Nümerik çözümlerde FLUENT programı kullanılmıştır. Nümerik ve deneysel verilerin karşılaştırması yapılarak sonuçların kabul edilebilir yakınlıkta olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, kovanlarla beraber kanat kullanımının ısı geçişini ve kazan ısıl verimini arttırdığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effect of additional filling materials that placed in the combustion chamber over the boiler efficiency, nitrogen oxide and carbon monoxide emissions was investigated experimentally and numerically. In the experimental part of this study, a 116 kW heat capacity natural gas boiler that described in the Turkish Standards TS EN 676 was used. Parameters of this study are combustion chamber size, heat input capacity, the geometry of filling material and number of fins. Numerical solutions were obtained by FLUENT program. The numerical solutions were acceptibalely close to experimental results. As a conclusion, it has been observed that, using fins with filling materials increased heat transfer and the boiler efficiency. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1838
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Doğal Gaz tr_TR
dc.subject Yanma tr_TR
dc.subject Azotoksit Kontrolü tr_TR
dc.subject Sayısal Akışkanlar Dinamiği tr_TR
dc.subject Natural Gas en_US
dc.subject Combustion en_US
dc.subject NOx Control en_US
dc.subject Computational Fluid Dynamics en_US
dc.title Doğal Gaz Yakılan Bir Ocakta Katı Yüzeyin Emisyon Ve Verim Üzerine Etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect Of Solud Surface Radiation Over Emission And Efficiency In Natural Gas Furnaces en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7197.pdf
Boyut:
3.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama