Doğal Gaz Yakılan Bir Ocakta Katı Yüzeyin Emisyon Ve Verim Üzerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uğurluoğlu, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kazan yanma odasına yerleştirilen dolgu malzemelerinin ısıl verim, azotoksit ve karbonmonoksit emisyonlarına etkisi deneysel ve nümerik olarak incelenmiştir. Dolgu malzemeleri kovan ve kanatlardır. Deneysel çalışmada, 116 kW kapasiteli TS EN 676 standardına uygun kazan kullanılmıştır. Bu çalışmada ocak boyu, kazan ısıl kapasitesi, hava yakıt oranı, kovan boyutu ve kanat sayısı parametre olarak seçilmiştir. Nümerik çözümlerde FLUENT programı kullanılmıştır. Nümerik ve deneysel verilerin karşılaştırması yapılarak sonuçların kabul edilebilir yakınlıkta olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, kovanlarla beraber kanat kullanımının ısı geçişini ve kazan ısıl verimini arttırdığı görülmüştür.
In this study, the effect of additional filling materials that placed in the combustion chamber over the boiler efficiency, nitrogen oxide and carbon monoxide emissions was investigated experimentally and numerically. In the experimental part of this study, a 116 kW heat capacity natural gas boiler that described in the Turkish Standards TS EN 676 was used. Parameters of this study are combustion chamber size, heat input capacity, the geometry of filling material and number of fins. Numerical solutions were obtained by FLUENT program. The numerical solutions were acceptibalely close to experimental results. As a conclusion, it has been observed that, using fins with filling materials increased heat transfer and the boiler efficiency.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Doğal Gaz, Yanma, Azotoksit Kontrolü, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Natural Gas, Combustion, NOx Control, Computational Fluid Dynamics
Alıntı