Tüketim Çağı: Sosyal, Kültürel Ve Mekansal Farklılaşmalar; Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi Örneği

dc.contributor.advisor Dener, Aytanga tr_TR
dc.contributor.author Gezer, Zeynep Ceylan tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-11-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:43Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:43Z
dc.date.issued 2010-11-09 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, günümüzde sıkça karşılaşılan tüketim ve kültür kavramlarının biraraya geliş tarzları incelenmiş, bunların kentsel mekanlarda karşımıza nasıl çıktığı ve kentlilerin yaşam tarzlarını, sosyal ilişkilerini nasıl etkilediği tartışılmış, bireylerin kentle kurduğu yeni ilişkilerin izi sürülmüştür. Tüketim olgusu, özellikle büyük şehirlerde yaşayan bireylerin bir hayat tarzı olarak sürekli tüketmeye başladığı bir kültür haline gelmiştir. Tezin ikinci bölümünde, tüketimin sosyal, kültürel ve mekansal yönleri ve dönüşümleri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye’de 1980’lerle başlayan değişim, 1990 sonları ve 2000’li yıllarda hangi yönde devam ettiği, Nişantaşı semti daha detaylı araştırılarak anlatılmak istenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde, Abdi İpekçi Caddesi’nin bu değişimlerden nasıl etkilendiğine odaklanarak, geçmişi ve bugünkü durumu tartışılmıstır. Beşinci ve son bölüm, Abdi İpekçi Caddesi’ne bakılarak, sosyal yapının değişimiyle, günümüz kentlerinin nasıl dönüştüğünün tartışıldığı sonuç bölümüne ayrılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, how the terms consumption and culture, which are frequently encountered nowadays, come together in style is analyzed, how we cross path with them in urban spaces, and how they effect living styles of the city dwellers and their social relationships is discussed, and the indivicuals new relationship with the city is trailed. Consumption phenomenon, has become a culture which is constantly expended as a life style by individual’s who live in big cities. For this purpose, social, cultural and locational directions and conversions are explicated in the second chapter of the thesis. In third chapter, Nişantaşı district is studied more detailed to explain the changes in Turkey which started in 1980s, and continued in which direction at the end of 1990s and 2000s. In the fourth chapter of the research, by focusing on how Abdi İpekçi Street has been effected by these changes, the past and the present situation of the street is discussed. The fifth and the last chapter is reserved for the discussion of contemporary cities’ conversion with the changes in social structure by looking into Abdi Ipekci Street. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3385
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tüketim kültürü tr_TR
dc.subject 1980 sonrası tr_TR
dc.subject gündelik hayat tr_TR
dc.subject Nişantaşı tr_TR
dc.subject Abdi İpekçi Caddesi tr_TR
dc.subject Consumption culture en_US
dc.subject after 1980 en_US
dc.subject daily life en_US
dc.subject Nisantasi en_US
dc.subject Abdi Ipekci Street en_US
dc.title Tüketim Çağı: Sosyal, Kültürel Ve Mekansal Farklılaşmalar; Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi Örneği tr_TR
dc.title.alternative Consumption Age: Social, Cultural And Spatial Differentiations; Nisantasi, Abdi Ipekci Street en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11133.pdf
Boyut:
69.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama