İzmir Kentinde Rekreayon Amaçla Yapılan Kıyı Dolgu Alanlarının Peyzaj Planlama Açısından İrdelenmesi; İzmir-İnciraltı Örneği

dc.contributor.advisor Yıldızcı, Ahmet Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Güven, Pelin tr_TR
dc.contributor.department Peyzaj Planlama tr_TR
dc.contributor.department Landscape Planning en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-17T15:43:52Z
dc.date.available 2015-12-17T15:43:52Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kentleşmenin hızlanması ile metropoliten alanların yoğun kullanımları içinde açık alan ve rekreasyon gerekliliğinin artması, bu etkiler sonucu kıyı kentlerinde kıyılara olan talebin büyük ölçüde yükselmesi, bu istemlerin denetimsizce yer seçimi kıyıların yoğun kullanımı ile sonuçlanması, bu olumsuz gelişmeleri engellemek için Türkiye’ de tarihsel süreç içerisinde çeşitli yasal düzenlemeler yapılması ve Türkiye’ de metropoliten kıyı kentlerinden bir tanesi olan İzmir kentinin rekreasyonel ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar nedeni ile de denizden doldurularak kazanılan dolgu alanlarının rekreasyonel amaçla kullanımları konusu irdelenmiştir. İzmir kentinde bu rekreasyonel amaçla kullanılan dolgu alanlarından bir tanesi olan İnciraltı Rekreasyon Alanı bulunduğu kent içerisinde diğer rekreasyonel amaçlı dolgu alanlar içerisinde en büyük alana ve diğerlerinden daha çok ve değişik fonksiyonlara sahip olması dolayısıyla örnek alan olarak seçilmiş ve bu alanın kullanımının ve kullanıcılarının memnuniyet derecelerinin saptanması için anket formu hazırlanarak parkta bulunan kişiler üzerinde uygulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract These topics are examined in this study; rapid and uncontrolled urbanization have caused dense structured cities. At the result of this situation, people’s need of open areas has increased. In most of our cities, uncontrolled choice of urban functions has directed people to use coast side of the cities densely. To prevent such negative improvements, some legal arrangements were done in past. In this thesis, recreational needs of Izmir City are being fixed. At the result of such needs, coastal filled areas have been used for the recreational aims. One of the filled areas of Izmir City, Inciralti Recreation Area, was chosen as studying place. The reasons to choose this area are these; Inciralti Recreation Area is one of the biggest coastal filled area and it has various different functions from the others. To be able to learn how the area is used, a questionnaire study was done with people who use this park. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11697
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kıyı tr_TR
dc.subject Dolgu alan tr_TR
dc.subject Rekreasyon. tr_TR
dc.subject Coast en_US
dc.subject Filled Area and Recreation en_US
dc.title İzmir Kentinde Rekreayon Amaçla Yapılan Kıyı Dolgu Alanlarının Peyzaj Planlama Açısından İrdelenmesi; İzmir-İnciraltı Örneği tr_TR
dc.title.alternative Examination Of The Recreational Purposed Coastal Filled Areas In Izmir City In The Vision Of Landscape Planning: A Case Study Of Izmir-Inciralti en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1181.pdf
Boyut:
10.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama