Altı Sigma ve Türkiye uygulaması

dc.contributor.advisor Cebeci, Ufuk
dc.contributor.author Karaköse, Mehmet Ali
dc.contributor.authorID 152386
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği
dc.date.accessioned 2023-03-16T05:49:55Z
dc.date.available 2023-03-16T05:49:55Z
dc.date.issued 2004
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
dc.description.abstract Bu tez çalışması, Altı Sigma, Altı Sigma Araçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen uygulama çalışmaları ve Altı Sigma organizasyonunda yönetimin rolü ve katılımına yönelik gerçekleştirilen bir anket çalışmasını içermektedir. Birinci bölümde değişim, değişimin gerekliliği ve kalite kavramı irdelenmiş ve Altı Sigma' ya kadar kalite adına gerçekleşen aşamalar açıklanılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde Altı Sigma' run ne olduğu, tarihsel gelişimi, işletmelere kazandırdıkları anlatılmış ve süreç yönetimi, müşteri, tasarım gibi Toplam kalite Yönetimi' nde de adı geçen bir çok kavramla olan ilişkisi açıklanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölüm, Altı sigma uygulama metodolojisinin beş aşamasını ve bu aşamalarda kullanılan araçları içermektedir. Bu kapsamda her aşamanın ne anlama geldiği, neler yapılması gerektiği, her bir aşamada kullanılan uygulama araçları ve uygulama stratejileri üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde, altı sigma organizasyonunda yer oyuncular ve bu oyuncuları görevleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bölümde ayrıca, her bir rol için gerekli eğitim programına yönelik eğitim içerikleri de ele alınmıştır. Altıcı bölümde, Altı sigma uygulamalarında başarının elde dilmesi için özellikle dikkat edilmesi gereken kritik basan faktörleri üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda, özellikle proje seçimine yönelik olarak, örnek bir proje seçim modeli anlatılmıştır. Yedinci bölümde, Altı Sigma uygulama araçlarından bir kaçının bir tekstil ve kilit işletmesinde uygulanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçlarım içermektedir. Sekizinci bölümde, altı sigmada yönetimin katılımı ve rolüne ilişkin gerçekleştirilen anket araştırmasına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Anket araştırması neticesinde yönetimin rolü ve rol önceliği ile başan-yönetim katılımı arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Son bölüm olan dokuzuncu bölümde ise, tez çalışması kapsamında gerçekleştirilen çalışma ve araştırmaların sonuçları ortaya konulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract This study includes six sigma, six sigma application tools that realized in some companies and a survey study that determines the management role and participation in six sigma organizations. In chapter 1, change, the necessity of change and quality concept were explained and the phases about historical quality process that passed towards six sigma were explained. In chapter 2, what six sigma is, historical development of six sigma, the benefits of six sigma for companies were explained and the relation with the subjects like process management, customer, design concepts that also available in Total Quality Management were fixed. Chapter 3 and 4 include the five phases of six sigma application methodology and the tools that used in these phases. So, what every phase means, what should be done in these phases and the application strategies for six sigma programs were tried to explain. In chapter 5, the information about the roles in six sigma organization and the duties of these roles was given. Also, the training requirements and curriculum for every role were explained. In chapter 6, The critical success factors that affect the success of six sigma program were explained. Especially, a sample project selection model on project selection was showed. In chapter 7, some six sigma application tools that applied a textile and a lock company were explained and the results were expounded. In chapter 8, a survey study about the management participation and role was realized. This study was applied the companies which apply six sigma program in their organization in Turkey. With the survey study, the relation between management role, role priority and six sigma success had been tried to determine. In chapter 9, results, all of the results that can be obtained from thesis and survey study had been explained. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/22712
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kalite kontrol tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject İstatistiksel yöntemler tr_TR
dc.subject Quality control en_US
dc.subject Turkey en_US
dc.subject Statistical methods en_US
dc.title Altı Sigma ve Türkiye uygulaması
dc.title.alternative Six sigma and its Turkey application
dc.type Tez
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
152386.pdf
Boyut:
10.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama