Modifiye Cam Tozu Kullanılarak Metallerin Uzaklaştırılması

dc.contributor.advisor Çalışır, Ferah tr_TR
dc.contributor.author Kaplan, Cennet tr_TR
dc.contributor.authorID 10027462 tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-02-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:15:58Z
dc.date.available 2015-07-13T10:15:58Z
dc.date.issued 2014-02-12 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada bakır, nikel ve kadmiyumunun sulu çözeltilerden uzaklaştırılması amacıyla cam tozu adsorban olarak seçildi. Cam tozları polisodyum fosfat ve kitosan polielektrolitleri ile tabaka tabaka (layer by layer, LbL) metodu kullanılarak kaplandı. Batch (çalkalama) yöntemi kullanılarak modifiye edilmiş cam tozuna metallerin adsorpsiyonu; pH, adsorban miktarı, temas süresi, metal iyon konsantrasyonu parametrelerine bağlı olarak incelendi. Süzüntüde kalan metal iyonu konsantrasyonları atomlaştırıcı olarak hava/asetilen alevinin kullanıldığı alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile tayin edildi. Optimum değerler pH 6, temas süresi 60 dakika, adsorban miktarı 0,7 g ve metal iyon konsantrasyonu 2 ppm olarak bulundu. Modifiye cam tozu kullanılarak sulu çözeltilerden Cu(II), Ni(II) ve Cd(II) metallerinin adsorpsiyonu 0,7 g adsorban miktarı için sırasıyla %85,4 , %74,7 ve %76,6 olarak saptandı. Modifiye cam tozlarının yapısını aydınlatmak amacıyla Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrometri ile analizleri yapıldı. Adsorpsiyon denge çalışmalarından elde edilen sonuçlar Langmuir ve Freundlich izoterm modellerine uygulandı. Adsorpsiyon özellikleri incelendiğinde modifiye cam tozunun metallerin sulu çözeltilerden uzaklaştırılmasında adsorban olarak kullanılabileceğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, glass powder was chosen as an adsorbent for removal of copper, nickel and cadmium from aqueous solution. Modification of glass powder was carried out by decantation/redispersion cycles of polysodiumphosphate and chitosan using by layer by layer (LbL) method. Parameters on the adsorption of metals such as pH, adsorbent dosage, contact time, initial metal ion concentration were studied using batch adsorption procedure. The concentration of metal ions in supernatant was determined by flame atomic absorption spectrometer equipped with hallow cathode lamp of Cu(II), Ni(II) and Cd(II) as radiation source and air/acetylene burner for atomization. Optimum values are seen at these conditions: pH: 6, 0.7 g adsorbent dosage, 60 minutes contact time, 2 ppm initial metal ion concentration: The heavy metal removal efficiencies for Cu(II), Ni(II) and Cd(II) were 85.4%, 74.7%, 76.6% respectively. To investigate the structure of modified glass powder, Fourier Transformed Infrared Spectroscopic analysis has been achieved. Langmuir and Freundlich isotherm models were applied to describe the adsorption of Cu(II), Ni(II) and Cd(II) onto modified glass powder at the equilibrium. In conclusion, it is thought that glass powder is suitable adsorbent for removal of heavy metals from wastewater. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7453
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Adsorpsiyon tr_TR
dc.subject Modifiye Cam Tozu tr_TR
dc.subject Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi tr_TR
dc.subject Tabaka Tabaka Metodu tr_TR
dc.subject Adsorption en_US
dc.subject Modified Glass Powder en_US
dc.subject Atomic Absorption Spectroscopy en_US
dc.subject Layer by Layer Method en_US
dc.title Modifiye Cam Tozu Kullanılarak Metallerin Uzaklaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Removal Of Metals By Using Modified Glass Powder en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14295.pdf
Boyut:
2.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama