Morina Karaciğer Yağından Enzimatik Hidroliz İle Dha’nın Zenginleştirilmesinde Enzim Miktarı Ve Sürenin Etkisi

dc.contributor.advisor Güvenilir, Yüksel Avcıbaşı tr_TR
dc.contributor.author Yaşar, Tuba tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:06Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:06Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Balık yağı çokludoymamış yağ asitlerinden Dokosahekzaenoik asit (DHA) insan vücudu için pek çok faydasının olması sayesinde gıda ve ilaç endüstrisinde önemi giderek artan bir maddedir. Omega 3 çokludoymamış yağ asitleri (örn; DHA) vücudumuzda sentezlenemediği için dışarıdan beslenme yolu ile alınması gerekir. Yağ asitleri vücudumuzdaki tüm hücre zarlarının yapısında bulunur, ancak çok önemli yağ asitleri; DHA ve EPA (eikosapentaenoik asit), beyin ve kalp hücreleri ile bağışıklık sistemi hücre zarlarında depolanır. Bu iki yağ asidinin elde edilebileceği en iyi kaynak balık yağlarıdır. Bu çalışmanın amacı, balık yağından enzimatik hidroliz yöntemi ile DHA konsantrasyonu yüksek ürün elde edilmesinde reaksiyon süresi, pH, sıcaklık, tampon çözelti ve karıştırma hızının etkisini inceleyerek en uygun koşulları belirlemek ve bu maddenin gıda ve ilaç endüstrisinde kullanımına katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada Marina Balığı Karaciğer Yağı Candida rugosa Lipazı ile farklı enzim miktarı, pH, sıcaklık, tampon çözelti ve karıştırma hızı uygulanarak hidroliz edilmiştir. Sonuçta elde edilen ürünün yağ asidi bileşimleri gaz kromotografisinde incelenerek Dokosahekzaenoik asit bakımından zengin ürün eldesi için gerekli olan en uygun koşullar belirlenmeye çalışılmıştır. Marina Karaciğer Yağı’nın Candida rugosa Lipazı ile pH 5.0, T=350C, E=1000U/gyağ, yağ:tampon çözelti, 12g:18ml koşullarında 24 saat süre ile yürütülen hidroliz reaksiyonu sonucunda hidroliz miktarının %83.12 olduğu ve DHA miktarının orijinal yağa göre 1,45 kat arttırıldığı görülmüştür. Sonuçları literatürdeki örnekleri ile karşılaştırdığımızda Candida rugosa Lipazının Morina Karaciğer Yağı üzerinde etkili olduğu ve bu yöntemin balık yağlarından DHA bakımından zengin gliserid karışımı eldesinde verimli olduğu söylenebilir. tr_TR
dc.description.abstract Docosahexaenoic acid (22:6, DHA) is Omega 3 polyunsaturated fatty acid and it is mostly found in fishes. Because of its benefical effects on human body, usage of DHA in food and pharmaceutical industry increases day by day. Omega 3 polyunsaturated fatty acids can not be synthesized in the human body , so it must be obtained in the diet. Fatty acids are contained in the membranes of every cells in human body but, essential fatty acids; DHA and EPA (Eicosapentaenoic acid) are particularly concentrated in the membranes of brain cells. The best source of these two fatty acids is fish oil. The aim of this project is to observe the effect of the amount of enzyme, pH, temperature and stirring velocity on the enrichment of DHA by enzimatic hydrolysis of fish oil and to be helpful for food and pharmaceutical industry by this study. In this study enzymatic hydrolysis of Cod Liver Oil with Candida rugosa lipase was performed using different amount of enzyme and different pH, temperature, and stirring velocity. Fatty acid composition of the product was determined using gas chromatography method. By this way optimum conditions for the enrichment of DHA from Cod Liver Oil was determined. At the end of this study it was seen that performing hydrolysis reaction of Cod Liver Oil with 1000U/gyağ Candida rugosa lipase at the pH5.0, T=350C, fish oil:buffer solution, 12g:18ml for 24 hours result in 83.12% hydrolysis and 1,45 fold increase in the amount of DHA according to original Cod Liver Oil. The comparison of the results with the examples given in the literature was in a good agreement. As conclusion, it can be said that Candida rugosa lipase is effective on the Cod Liver Oil and this method is efficient to obtain the DHA rich glyceride mixture from the fish oil. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2602
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject DHA tr_TR
dc.subject Balık yağı tr_TR
dc.subject Enzimatik Hidroliz tr_TR
dc.subject Çokludoymamış yağ asidi tr_TR
dc.subject DHA en_US
dc.subject Fish oil en_US
dc.subject Enzymatic hydrolysis en_US
dc.subject Polyunsaturated fatty acid en_US
dc.title Morina Karaciğer Yağından Enzimatik Hidroliz İle Dha’nın Zenginleştirilmesinde Enzim Miktarı Ve Sürenin Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect Of Reaction Time And Amount Of Enzym On The Enrichment Of Dha By Enzymatic Hydrolysis Of Cod Liver Oil en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2352.pdf
Boyut:
12.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama