Meskun Bölgelerdeki Taşkın Zararları Tahmininin Bulanık Sistemle Modellemesi

dc.contributor.advisor Savcı, Mehmet Emin tr_TR
dc.contributor.author Özger, Mehmet tr_TR
dc.contributor.department Su Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Water Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-16T09:52:04Z
dc.date.available 2015-12-16T09:52:04Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bir bölgedeki taşkın etkilerinin belirlenmesinde en sık kullanılan gösterge yıllık beklenen zarardır. Bununla birlikte taşkın zararının hesabında çeşitli belirsizliklerle karşılaşılır. Bunun nedeni eldeki kısıtlı verilerden tahmin edilen taşkın debisi aşılma olasılığı bağıntısı ve derinlik zarar ilişkisindeki belirsizliktir. Bu çalışmada belirsizlikleri incelemede etkin bir yöntem olan bulanık sistem kullanılmıştır. Bulanık mantığın en geçerli olduğu iki durumdan ilki, incelenen olayın çok karmaşık olması ve bununla ilgili yeterli bilginin bulunmaması durumunda kişilerin görüş ve değer yargılarına yer verilmesi; ikincisi ise insan muhakemesine, kavrayışına ve karar vermesine ihtiyaç gösteren hallerdir. Yapıların uğradığı zarar, yapının arazideki konumu, tipi ve taşkının büyüklüğü ile ilişkilidir. Bu faktörler göz önüne alınarak kurulan modelde çeşitli büyüklükteki taşkınlar için yapı başına yüzdelik zararlar bulunmuştur. Bundan sonra çeşitli aşılma olasılıklarına karşı gelen zararlar vasıtasıyla yıllık beklenen zararlar hesaplanmıştır. Model sonuçları, FIA derinlik zarar eğrileri kullanılarak yapılan bir çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılmıştır ve uygunluk sağladığı gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The expected annual damage is the most frequently used index of the impact of flooding at a site. However estimate of the expected annual damages are very uncertain. As a result of uncertainties in both the estimation of the flood frequency relationship from limited data and the relationship between depth and damage. In this study, fuzzy system, which is very efectivive method for determination of uncertainties, is used. There are two situations, which the validity of the fuzzy logic is most. The first one is, in fuzzy logic, the views and experiences of people take place when the event examined is very complex and there is not sufficient information about it. The conditions which human judgments, opinions and decision needed is the second one. Flood damage is proportional to the extent of flood, location of the structure in the flood plain and land use. By taking these factors under consideration, a model is established to estimate the percent damage of per structure. After this, expected annual damage is calculated by means of exceedance probability-damage curves. Model results are compared to a previous study, which used FIA depth-damage relationship. The comparison of the results with this study was in a good agreement. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11501
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bulanık mantık tr_TR
dc.subject Taşkın zararları tr_TR
dc.subject Yıllık beklenen zarar tr_TR
dc.subject Derinlik-zarar eğrileri tr_TR
dc.subject Fuzzy logic en_US
dc.subject Flood damages en_US
dc.subject Expected annual damage en_US
dc.subject Depth-damage en_US
dc.title Meskun Bölgelerdeki Taşkın Zararları Tahmininin Bulanık Sistemle Modellemesi tr_TR
dc.title.alternative Fuzzy System Modeling Of Flood Damage Estimation In Urban Areas en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
273.pdf
Boyut:
8.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama