İç Çatlaklar İçeren Sandviç Plağın Delaminasyon Burkulma Probleminin FEM ile incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Tekin, Ayfer
Yahnioğlu, Nazmiye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, üç tabakadan oluşan ve tabakaları arasında iç çatlak bulunan dikdörtgen sandviç plağın delaminasyon burkulma problemi incelenmiştir. Üç tabakalı sandviç plağı oluşturan her bir tabakanın malzemesinin homojen ve izotrop olduğu, dış tabakaların aynı malzemeden, çekirdek tabakasının farklı malzemeden yapıldığı ayrıca, ele alınan plağın bütün yanal yüzeylerinden düşey doğrultuda yer değiştirme yapamayacak şekilde mesnetlendiği ve plağın tabakaları arasında bulunan çatlakların yüzeylerinin başlangıçta (yükleme yapılmadan önce) çok küçük ön eğriliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Ele alman sandviç plağın delaminasyon burkulma probleminin incelenmesi; plağın karşılıklı iki yanal yüzeyinden etki eden statik dış basınç kuvveti etkisinde çatlak yüzeylerinde var olduğu kabul edilen bu çok küçük ön eğriliklerin gelişiminin incelenmesine dönüştürülmektedir. Probleminin matematiksel modeli; Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Stabilite Teorisi çerçevesinde, parçalı homojen cisim modeli yardımıyla yapılmıştır. Elde edilen sınır değer problemlerinin çözümü için sınır tipli pertürbasyon tekniği ve üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı