Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri Yemen Cumhuriyeti örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydın, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik olarak müteahhit firmalar için yeni pazar olan Yemen Cumhuriyeti incelenmiştir. Çalışmada Yemen Cumhuriyeti genel olarak incelenerek müteahhitlerin hizmetlerini etkileyecek ekonomik gelişmeler ve eğilimler araştırılmıştır. Ülkede yüklenicilerin faaliyetlerini etkileyecek ticaret hayatına ilişkin düzenlemeler aktarılmıştır. İnşaat sektörüne ilişkin kurumlar, standartlar ve ihale düzenlemelerine ek olarak inşaat sektörünün temel kaynakları analiz edilmiştir. Çalışmada, Yemen’de çalışacak müteahhit firmalar için fırsatlar ve riskler incelenerek çözüm önerileri getirilmiştir.
In this study The Republic of Yemen has been examined as a new construction market for contractors. In this study The Republic of Yemen has been examined genrally in order to explore the economical developments and new trends that will effect contractors activities. Trade regulations which can effect the contractors’ activities has been searched. Tee main institutions, standards and tender regulations and main sources of construction industry hs been analysed. In the conclusion construction opportunities and risks and solutions has been given for contractors willing to work in Yemen.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri, Yemen Cumhuriyeti, Contractors’ Services Abroad, Republic of Yemen, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri, Yemen Cumhuriyeti, Contractors’ Services Abroad, Republic of Yemen
Alıntı