Sayısal arazi modellerinden hacim hesaplarında en uygun enterpolasyon yönteminin arştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
1997
Yazarlar
Yanalak, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
 Gelişen teknolojinin mesleğimize yansımasıyla Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanında hızlı bir otomasyon süreci yaşanmaktadır. Bilgisayar donanımlarının ve yazılımlarının inanılmaz bir hızla gelişmesi, elle yapılan uygulamaları bilgisayar ortamında daha hızlı ve kolay yapılır hale getirmiştir. Kısaca, arazinin sayısal gösterimi diye tanımlayabileceğimiz Sayısal Arazi Modeli (SAM) yaygın bir uygulama alanına kavuşmuştur. Bir sayısal arazi modeli uygulaması, çeşitli enterpolasyon yöntemlerinden birini veya bir kaçım içeren uygun bir bilgisayar yazılımı gerektirir. SAM geniş anlamıyla, sayısal yükseklik modelini ve sayısal durum modelini birlikte içerir. Dar kapsamda düşünüldüğünde, sadece sayısal yükseklik modeli olarak algılanır. Bu çalışmada, sayısal yükseklik modellemesinde kullanılan enterpolasyon yöntemleri toplu halde verilmiştir. Yer alan yöntemler şu şekilde sıralanabilir: 1. Ağırlıklı aritmetik ortalamayla enterpolasyon 2. Polinomlarla enterpolasyon 3. Multikuadrik enterpolasyon 4. Kayan yüzey yardımıyla enterpolasyon 5. Yüzey toplamlarryla enterpolasyon (Lineer prediksiyon) 6. Sürekli parça parça polinomlarla enterpolasyon 7. Dikdörtgen gridde enterpolasyon 8. Üçgenler ağında enterpolasyon Enterpolasyonda önemli bir yeri olan üçgenleme işlemine ayrı bir yer verilmiştir. Üçgenleme algoritmaları içinde özel bir yeri olan Delaunay Üçgenlemesi ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Sayısal Arazi Modellerinde kullanılan hacim hesapları bir bölüm içerisinde sunulmuş ve seçilen 7 farklı arazi grubu için hacim uygulamaları yapılmıştır. Uygulanan hacim hesaplan şu 3 ana başlık altında toplanabilir: 1 Üçgen prizmalarla hacim hesabı 2 Dikdörtgen prizmalarla hacim hesabı 3 Kesitlerle hacim hesabı Elde edilen sonuçlar ışığında, hacim hesaplan için kullanılmakta olan enterpolasyon yöntemleri, grid büyüklüğü, kesit aralığı ve kritik daire yarıçapı için değerlendirmeler ve öneriler yapılmıştır.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1997
Anahtar kelimeler
Sayısal arazi modelleri, İnterpolasyon yöntemleri, Digital terrain models, Interpolation methods
Alıntı