Çoklu Civatalıbağlantıların Kesme Ve Eğme Yükleri Altında İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Filiz, İ. H.
Kanber, B.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, çoklu cıvatalı bağlantıların kesme ve eğme yükleri altındaki davranışları incelenmiştir. Bu amaçla, 6 cıvatalı simetrik bir bağlantı ele alınmış, kesme ve eğme yüklerine maruz bırakılmıştır. Bilinen denge denklemleri ve sonlu elemanlar metodu kullanılarak iki farklı çözüm yapılmıştır. Yapılan analitik çözümlerde cıvataların sıktığı elemanlar rijit varsayılmış ve cıvata deformasyonlarına etkisi sıfır kabul edilmiştir. Sonlu elemanlar çözümlerinde ise iki farklı çözüm yapılmıştır. Birincisinde analitik çözümlerde olduğu gibi cıvataların sıktığı tüm elemanlar rijit kabul edilmiş ve analitik çözümlerle uyumuna bakılmıştır. İkinci çözümde ise cıvatalar ve bağlanan elemanlar elastik kabul edilmiş ve önceki çözümlerle farkları araştırılmıştır. Böylece analitik çözümlerdeki rijit varsayımının sonuçlar üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Sonlu elemanlar çözümlerinde ayrıca bağlantılardaki önyükleme etkisi araştırılmıştır.
In this study, bolted joints are analysed under the action of shear and bending forces. For this aim, a symmetric bolted joint including six bolts is loaded by shear and bending forces. It is solved by using well-known equilibrium equations and finite element method. In the analytical solution, the members are assumed as rigid and their effects in bolt deformations are assumed to be zero. In the finite element solutions, two different solutions have been carried out. In the first one, the members are assumed rigid as in the analytical solution. The results are compared with the results obtained from analytical solution. In the second solution, connected members are considered as elastic. The results are again compared with previous results. The preload effect has also been investigated in the finite element solutions.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı