Bankacılıkta Veri Zarflama Analizi Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Eroğlu, Hülya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Veri zarflama analizi, aynı konuda faaliyet gösteren ve benzer girdi ve çıktıları kullanan birimlerden süreçlerini etkin olarak kullanan ve kullanmayan birimlerin belirlenmesi için uygulanan bir yöntemdir. Bu teknik son yıllarda bankacılık sektöründe şube ağının genişlemesine paralel olarak, şubelerin göreli performanslarını ölçmede yaygın olarak kullanılmakadır. Bu çalışmada, veri zarflama analizinin etkinlik ölçümünde ne şekilde kullanıldığı anlatılmaktadır. Teorik olarak Veri Zarflama Analizi konuları ve Bankacılıkta etkinlik ölçme yöntemleri ve bu yöntemleri baz alarak yapılmış olan çalışmalar anlatıldıktan sonra uygulama aşamasında bir Türk Bankasının şubelerine ait veriler kullanılarak, bu birimlerin Balance Scorecard’larında yer alan hizmet kalitesi ve karlılık kriterleri açısından etkinlikleri ölçülmüştür. Yine analiz sonucu kıyaslama ortakları ve kıyaslama hedefleri belirlenerek kıyaslama çalışması etkin olmayan birimlerde yapılması gereken değişimler ve bu değişimlerin ne şekilde gerçekleştirileceği hakkında yapılan yorumlarla tamamlanmıştır.
Data envelopment analysis is a method that is used to determine to effective and ineffective units, performing in same subject and using similar inputs and outputs. This technique has been commonly used for last year because of need for measuring of the effectiveness of the increased branches which have the same structure. In this study, it is explained that how data envelopment analysis is used for effectiveness analysis of the decision making units. After explaining theoretically data envelopment analysis and methods of the measuring effectiveness in banking sector and explaining research using these methods, in practice phase using data of Akbank retail branches effectiveness analysis is conducted for service quality and profit goals. With analysis results, benchmarking partners and goals are defined and effectiveness analysis is completed with discussions about changes and way of these changes in ineffective units.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Veri Zarflama Analizi, Etkinlik, Bankacılık, Data Envelopment Analysis, Efficiency, Banking
Alıntı