İnşaat sektöründeki riskler korunma seçenekleri ve inşaat sigortaları

dc.contributor.advisor Sorguç, V. Doğan
dc.contributor.author Gürer, E. Erhan
dc.contributor.authorID 11516
dc.contributor.department İnşaat Mühendisliği
dc.date.accessioned 2023-03-16T06:02:42Z
dc.date.available 2023-03-16T06:02:42Z
dc.date.issued 1997
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
dc.description.abstract Bu çalışmada 17.02.89 - 07.02.90 tarihleri arasında İs tanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları polikliniğine eritema nodozum şikayeti ile başvuran 40 hasta yaş, cins, lezyonların lokal izasyonu ve muhtemel etyoloji yönünden araştırıldı. Çalışma grubumuzu oluşturan 40 hastadan 37' si (%92.5) kadın, 3'U (X7.5) erkek idi. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında eritema nodozumun en sık 21-40 yaşlar arasında görüldüğü ve bunu 41-50 yaş grubunun izlediği tespit edildi. Lezyonların lokal izasyonu incelendiğinde 28 hastada (X70) bilateral dizaltı yerleşimin hakim olduğu görüldü. Hem dizaltı hem diz üstü lokal izasyon hastaların 4'ünde (%10), tek taraflı yerleşim ise geri kalan 8" inde (X20) gözlendi. 40 vakanın yarısında (%50) üst solunum yolları enfek siyonu (USYE), eritema nodozumun etyolojik faktörü olarak saptandı. Bunu sıklık sırasına göre 5 vaka ile Behçet has talığı (%12.5), 2 vaka ile parazitoz (%5>, 1 vaka ile hami lelik takip etti. USYE'na bağlı 20 eritema nodozum vakasındaki ASO değeri, Yates ki kare testi kullanılarak diğer 20 vaka ile karşılaş tırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu. 1 yıllık süre içinde polikliniğimize müracat eden hasta ların içinde eritema nodozum vakalarının %0.2'lik bir preva lansa (görülme hızına) sahip olduğu saptandı. tr_TR
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/23788
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.title İnşaat sektöründeki riskler korunma seçenekleri ve inşaat sigortaları
dc.title.alternative The risk on construction sector choice of risk protections and construction insurance
dc.type Tez
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11516.pdf
Boyut:
9.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama