Klasik Osmanlı Dönemi Sinan Camilerinin Biçim Grameri Açısından İrdelenmesi

dc.contributor.advisor Şener, Sinan Mert tr_TR
dc.contributor.author Aksoy, Zeynep Varol tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:21:22Z
dc.date.available 2015-11-18T15:21:22Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Klasik Osmanlı Dönemi Sinan Camilerinin biçim gramerini irdeleyen bu çalışmada, bu dönemi örnek alan günümüz camilerinde görülen biçimsel ve oransal deformasyonlar ortaya koyulmuş ve bu sorunun çözümüne ilişkin bir önerinin temeli atılmıştır. Bu kapsamda İslamiyetin ilk yıllarından Klasik Osmanlı Dönemine kadar olan süreçte cami tipolojisinin geçirdiği evrim irdelenerek, Klasik Osmanlı Dönemi Cami Mimarisinin ve Sinan camilerinin tipolojik özellikleri ortaya koyulmuş ve biçim grameri kuralları oluşturulmuştur. Tezde izlenen yol; çalışmaya temel olacak Klasik Osmanlı Dönemi Sinan Camilerinin belli başlı örneklerin şemalarının oluşturulması, şemaların gruplanması, bu gruplara ilişkin biçim grameri kurallarının yazılması, seçilen örnek camilerin biçim grameri kuralları ile formüle edilerek modellenmesi ve günümüz cami mimarisindeki biçimsel ve oransal deformasyonlar ortaya koyularak yazılan gramer kurallarının bu probleme bir çözüm önerisi olarak ele alınması şeklinde sıralanabilir. tr_TR
dc.description.abstract In this study which investigates the shape grammar of Classical Ottoman Period Sinan Mosques , the formal and proportional distortions of the current mosque typology is established and the basic principles of a solution is offered for this problem. In this content the evolution of the mosque typology between the first years of Islamic Religion and Classical Ottoman period is investigated, the basic typological features of Classical Ottoman Sinan Mosque Architecture is settled and the shape grammar rules of this typology are written. The method that is followed in this study is, to make the plan schemas of the proper examples of the Classical Ottoman Period Sinan mosques , to group these schemas, to write the shape grammar rules of these groups, to write the formulations of the chosen mosques with their solid models and to establish these rules as a solution offer to the formal and proportional distortion of the current mosque typology. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10415
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Klasik Osmanlı Dönemi Cami Mimarisi tr_TR
dc.subject Günümüz (1980 sonrası) Cami Mimarisi tr_TR
dc.subject Biçim Grameri tr_TR
dc.subject Biçimsel Deformasyon tr_TR
dc.subject Oransal Deformasyon tr_TR
dc.subject Classical Ottoman Period Mosque Architecture en_US
dc.subject Current (after 1980) Mosque Architecture en_US
dc.subject Shape Grammer en_US
dc.subject Shape Distortion en_US
dc.subject Proportional Distortion en_US
dc.title Klasik Osmanlı Dönemi Sinan Camilerinin Biçim Grameri Açısından İrdelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Shape Grammer Of Classical Ottoman Period – Sinan Mosques en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
623.pdf
Boyut:
3.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama