Üçlü Click Reaksiyonları İle Tad-pole Polimerlerin Sentezi

dc.contributor.advisor Tunca, Ümit tr_TR
dc.contributor.author Dedeoğlu, Tuba tr_TR
dc.contributor.authorID 423879 tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-02-15 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:04:44Z
dc.date.available 2015-06-16T12:04:44Z
dc.date.issued 2013-01-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, antrasen, brom ve OH fonksiyonlarını içeren üç fonksiyonlu bir başlatıcı dizayn edilmiştir ve daha sonra a-antrasen ile lineer polistiren elde etmek için stirenin ATRP’ sinde başlatıcı olarak kulanılmıştır, OH ve ω-brom uç gruplardan brom, lineer a-anthrasen-OH-ω-azid-PS (l-a-anthrasen-OH-ω-azid-PS) olarak sonuçlandırılması için azide dönüştürülmüştür. CuAAC click reaksiyonu l-a-anthrasen-OH-ω-azid-PS ve a-furan-korumalı-maleimid-ω-alkin arasında bağ kurarak l-a-anthracen-OH-ω-maleimid-PS oluşumunu sağlamıştır. Bu lineer PS’in intramoleküler Dies-Alder click reaksiyonuyla halka kapanması sağlanmış ve sonra hidroksil broma dönüşerek halka üzerinde bir bromlu halkalı PS ile sonuçlanmıştır (c-PS)-Br. En sonunda, c-PS-Br ya iyi tanımlı TEMPO-uçlu poly(etilen glikol) (TEMPO PEG) ya da poly(E-kaprolakton) (TEMPO PCL) ile clicklendirilerek tadpole polimer, (c-PS)-b-PEG veya (c-PS)-b-PCL, elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a trifunctional initiator was designed containing anthracene, bromide and OH functionalities and subsequently used as an initiator in ATRP of styrene to yield linear polystyrene (PS) with a-anthracene, OH and ω-bromide terminal groups, of which bromide is later transformed into azide to result in the linear a-anthracene-OH-ω-azide-PS (l-a-anthracene-OH-ω-azide-PS). The CuAAC click reaction between l-a-anthracene-OH-ω-azide-PS and a-furan-protected-maleimide-ω-alkyne linkage, afforded l-a-anthracene-OH-ω-maleimide-PS. The cyclization via intramolecular Diels-Alder click reaction of this linear PS and subsequent conversion of the hydroxyl into bromide resulted in the cyclic PS with one bromide located on the ring, (c-PS)-Br. Finally, the c-PS-Br was clicked with either well-defined TEMPO-terminated poly(ethylene glycol) (TEMPO-PEG) or poly(E-caprolactone) (TEMPO-PCL) yielding the tadpole polymer, (c-PS)-b-PEG or (c-PS)-b-PCL. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5563
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bakır katalizli azid-alkin siklo katılma reaksiyonu (CuAAC) tr_TR
dc.subject Diels-Alder click reaksiyonu (DA) tr_TR
dc.subject Nitroksit radikal etkileşim reaksiyonu (NRC) tr_TR
dc.subject halkalı polimer tr_TR
dc.subject tadpole polimer tr_TR
dc.subject Copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition reaction (CuAAC) en_US
dc.subject Diels-Alder click reaction en_US
dc.subject Nitroxide radical coupling reaction (NRC) en_US
dc.subject Cyclic polymer en_US
dc.subject Tadpole polymer en_US
dc.title Üçlü Click Reaksiyonları İle Tad-pole Polimerlerin Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Tad-pole Polymers Via Triple Click Reactions en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12313.pdf
Boyut:
2.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama