Ortak Girişim Kararlarının Firma Pazar Performansına Etkisinin Bhar Metodu İle Analizi

dc.contributor.advisor Polat, Seçkin tr_TR
dc.contributor.author Alkan, Mustafa tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:27Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:27Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Firmaların almış oldukları stratejik kararlar ve bu kararların doğurduğu sonuçlar inceleme açısından oldukça zengin malzeme sunmaktadır. Globalleşme ile artan rekabet, şirketlere uygun zamanda uygun stratejiyi uygulama zorunluluğu getirmiştir. Bu çalışmada odaklandığımız ortak girişim bu stratejik kararlardan önemli bir tanesidir. Ortak girişim çeşitleri çeşitli kategorilerde incelenmiş ve analiz yapılmıştır. Bu ana amaç doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada firmaların aldıkları ortak girişim kararlarının tespiti ve incelenmesi, şirketlerin uzun dönemli borsa performanslarının ortaya konması ve son olarak ortak girişim kararlarının performansa etkisi incelenmiştir. Bunun için belirlenen 9 sektörden (gıda, hizmet, holding, kâğıt, kimya-bilgisayar, makine-savunma, metal, taş-toprak, tekstil) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören 253 firma içinde 1998–2004 seneleri arasındaki 5 senelik periyoda gerçekleşen 52 ortak girişim olayı değerlendirmeye katılmıştır. Tezin ilk bölümünde ortak girişimin tanımı, kanuni boyutu ve çeşitleri üzerine odaklanılmıştır. İkinci bölümde yöntem ele alınmış ve BHAR yönteminin parametreleri ve detayları incelenmiştir. İkinci bölümün sonunda geliştirilmiş BHAR yaklaşımı tanıtılmış ve avantajlarından bahsedilmiştir. Tezin üçüncü ve son bölümünde, İMKB’de gerçekleşen ortak girişimler ele alınmış ve ortak girişim çeşitleri bazında incelenmiştir. Son aşamada hipotezler ortaya konmuş, analiz edilmiş ve sonuçlar verilmiştir. Çıkan sonuçlar her ne kadar beklenildiği ölçüde tatminkâr cevaplara götürmese de bir takım faydalı bulgulara ulaşılmıştır. Son olarak sonuçların zayıf kalmasının ana sebeplerine değinilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The strategic decisions that firms adjudicate and the results of these decisions promise great material for research and study. Competition constantly fed by globalism, has brought to firms the necessity to take proper strategic action at the right time. In this study, we majorly focus on Joint Venture which is one of the most important strategic decisions. With this goal, the joint venture decisions that firms take are determined and examined, afterwards long term performances and the effect of joint ventures to these performances are taken into consideration. For this, through 9 sectors, 253 firms are examined in the 5 year period of 1998 to 2004 and 52 joint venture events are studied. In the first section of the thesis, the description of joint venture, legal dimension and variations are focused. In the second section, the methodology is observed with the parameters and details of BHAR method. In the last part of second section, upgraded BHAR methodology approach and its advantages are presented. In the third and the last section, joint ventures occurred in IMKB are taken into observation and they are examined in the basis of joint venture types. At the last stage, hypotheses are presented analyzed and resulted. Although the outcomes are not as expected, they take us to valuable evidences. Finally, the reasons for these slight results are mentioned. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3228
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject BHAR tr_TR
dc.subject Ortak Girişim tr_TR
dc.subject BHAR en_US
dc.subject Joint Venture en_US
dc.title Ortak Girişim Kararlarının Firma Pazar Performansına Etkisinin Bhar Metodu İle Analizi tr_TR
dc.title.alternative An Analysis For The Effects Of Joint Venture Decisions To The Firm Market Performance en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4099.pdf
Boyut:
2.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama