Being A Worker In A Small Scaled Industry Zone: A Perspective Focusing On The Workers’ Experiences Around The Problematic Of Class Making In Terazidere

dc.contributor.advisor Arısan, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author Kovankaya, İrfan Emre tr_TR
dc.contributor.authorID 239048 tr_TR
dc.contributor.department Siyaset Çalışmaları tr_TR
dc.contributor.department Political Studies en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-03T13:33:46Z
dc.date.available 2017-01-03T13:33:46Z
dc.date.issued 2009
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu tezde, Edward Palmer Thompson ve Pierre Bourdieu'nün kavramsal yaklaşımları çerçevesinde Terazidere'deki ufak ölçekli sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin deneyimleri aktarılmaya çalışılmaktadır. Bourdieu'nün sosyolojik yaklaşımının, çalışılan alandakine benzer değişkenlikteki grupların oluşumunun açıklanmasında ihtiyaç duyulan esnek kavramsallaştırmayı sağlayabileceği düşünülmektedir. Tezin amacı, İstanbul metropoliten alanı merkezi bölgelerine yakın ve neo-liberalizm ile uyumlu belirli üretim rejimlerinin baskın olduğu homojen bir sanayi bölgesinde, çeşitli hayatta kalma stratejilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi bağlamında işçi deneyimlerinden ufak bir kesit sunmaktır. Bu bağlamda, kolektif örgütlenme araçlarından yoksun olan işçilerin saklı ve sembolik direnişlerini oluşturan çeşitli hayatta kalma stratejileri ve bu stratejilerin oluşumunda ve gelişiminde etkili olan dinamiklere ilişkin örnekler aktarılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sınıf Oluşumu, Emek çalışmaları, Bayrampaşa, Bourdieu tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, experiences of workers in a small scaled industry zone in Terazidere are narrated influenced by the conceptual approach of Edward Palmer Thompson and Pierre Bourdieu. It is thought that Bourdieu?s sociological approach may provide a flexible conceptualization needed to interpret the establishment of such dynamic groups. The aim of the thesis is to draw a small picture of the workers? experiences in terms of creating and developing survival strategies in a homogeneous industrial zone by the central districts of İstanbul metropolitan area where the certain production regimes are dominant in concordance with neo-liberalism. Examples on certain strategies of survival which form the hidden and symbolic resistances of workers who are deprived of collective organisation tools, and the dynamics which are affective in the formation and development of such strategies are mentioned. Keywords: Class Formation, Labour Studies, Bayrampaşa, Bourdieu en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12517
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Endüstrileşme tr_TR
dc.subject Endüstriyel bölgeler tr_TR
dc.subject İşçi sınıfı tr_TR
dc.subject Endüstriyel ilişkiler tr_TR
dc.subject Üretim yönetimi tr_TR
dc.subject Endüstriler tr_TR
dc.subject Industrialization en_US
dc.subject Industrial districts en_US
dc.subject Working class en_US
dc.subject Industrial relations en_US
dc.subject Industrial management en_US
dc.subject Industries en_US
dc.title Being A Worker In A Small Scaled Industry Zone: A Perspective Focusing On The Workers’ Experiences Around The Problematic Of Class Making In Terazidere en_US
dc.title.alternative Küçük Ölçekli Sanayi Bölgesinde İşçi Olmak: Sınıf Oluşumu Bağlamında İşçi Deneyimleri Odaklı Bakış Açısı, Terazidere Örneği tr_TR
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
419061005.pdf
Boyut:
613.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama